Wrocław, Poland

DSW University of Lower Silesia in Wroclaw

Uniwersytet Dolnośląski DSW

University type: other universities
University status: non-public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
AdministrationStudies in PolishStudies online
Public AdministrationStudies in PolishStudies online
Administracja celno-skarbowaStudies in PolishStudies online
E-administarcjaStudies in PolishStudies online
Prawo w biznesie i administracjiStudies in PolishStudies online
CosmetologyStudies in PolishStudies online
EkokosmetykaStudies in PolishStudies online
Modelowanie sylwetki z elementami suplementacjiStudies in PolishStudies online
Odnowa biologiczna i wellnesStudies in PolishStudies online
Wizaż i stylizacja z elementami charakteryzacjiStudies in PolishStudies online
Finance and AccountingStudies in PolishStudies online
Property ManagementStudies in PolishStudies online
Analityk i doradca finansowyStudies in PolishStudies online
Bankowość i innowacje finansoweStudies in PolishStudies online
Rachunkowość i audyt wewnętrznyStudies in PolishStudies online
Zarządzanie przedsiębiorwemStudies in PolishStudies online
Internal SecurityStudies in PolishStudies online
Bezpieczeństwo państwaStudies in PolishStudies online
Bezpieczeństwo w obszarze portu lotniczegoStudies in PolishStudies online
Cyberbezpieczeństwo i ochrona danychStudies in PolishStudies online
Kryminologia z kryminalistykąStudies in PolishStudies online
Menedżer BHPStudies in PolishStudies online
Służby mundurowe i bezpieczeństwo oraz porządek publicznyStudies in PolishStudies online
Journalism and Social CommunicationStudies in PolishStudies online
Content writing and copywritingStudies in PolishStudies online
Dziennikarstwo sportowe i motoryzacyjneStudies in PolishStudies online
Dziennikarstwo telewizyjne i radioweStudies in PolishStudies online
Komunikacja wizerunkowa i reklamaStudies in PolishStudies online
Produkcja i realizacja dźwiękuStudies in PolishStudies online
Social mediaStudies in PolishStudies online
ManagementStudies in PolishStudies online
International Business ManagementStudies in EnglishStudies online
Business ManagementStudies in PolishStudies online
Human Resources ManagementStudies in PolishStudies online
Marketing and Social MediaStudies in PolishStudies online
Property ManagementStudies in PolishStudies online
Psychologia w zarządzaniu przedsiębiorstwemStudies in PolishStudies online
PedagogyStudies in PolishStudies online
Edukacja małego dziecka i wczesne wspomaganie rozwojuStudies in PolishStudies online
Pedagogika medialna z doradztwem w zakresie edukacji zdalnejStudies in PolishStudies online
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami socjoterapiiStudies in PolishStudies online
Pedagogika szkolna z profilaktyką uzależnieńStudies in PolishStudies online
Psychology in BusinessStudies in PolishStudies online
HR Business Partner z elementami coachinguStudies in PolishStudies online
Negocjacje i mediacje w biznesieStudies in PolishStudies online
Psychologia w zarządzaniu przedsiębiorstwemStudies in PolishStudies online
Zarządzanie doświadczeniami klientówStudies in PolishStudies online
Dietetyka i promocja zdrowiaStudies in PolishStudies online
Dietetyka anti-agingStudies in PolishStudies online
Dietetyka w sporcie i rekreacjiStudies in PolishStudies online
Dietetyka wieku dziecięcegoStudies in PolishStudies online
Psychodietetyka i doradztwo zdrowego stylu życiaStudies in PolishStudies online
Marketing i sprzedażStudies in PolishStudies online
Content marketingStudies in PolishStudies online
E-marketingStudies in PolishStudies online
Strategia i techniki sprzedażoweStudies in PolishStudies online
Zarządzanie sprzedażąStudies in PolishStudies online
Media design i marketing wizerunkowyStudies in PolishStudies online
Branding i zarządzanie markąStudies in PolishStudies online
Grafika i multimediaStudies in PolishStudies online
Komunikacja wizerunkowa i reklamaStudies in PolishStudies online
Marketing i social media w biznesieStudies in PolishStudies online
Media audiowizualne i wideomarketingStudies in PolishStudies online
Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalneStudies in PolishStudies online
Animation & Visual EffectsStudies in EnglishStudies online
Animacja i efekty specjalna dla filmu i gierStudies in PolishStudies online
Game designStudies in PolishStudies online

Bachelor's - engineer
Studies
full-time studies
part-time studies
Computer ScienceStudies in PolishStudies online
E-commerce-developerStudies in PolishStudies online
Inżynier aplikacji i systemów chmurowychStudies in PolishStudies online
Inżynier aplikacji i systemów mobilnychStudies in PolishStudies online
Inżynier systemów i sieci komputerowychStudies in PolishStudies online
Programista gier komputerowychStudies in PolishStudies online
Projektowanie systemów informatycznych i analiza danychStudies in PolishStudies online
Geodesy and CartographyStudies in PolishStudies online
LogisticsStudies in PolishStudies online
International LogisticsStudies in PolishStudies online
Logistyka produkcjiStudies in PolishStudies online

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
Early School and Pre-School PedagogyStudies in PolishStudies online
PsychologyStudies in PolishStudies online
Psychologia kliniczna i zdrowiaStudies in PolishStudies online
Psychologia kliniczna z psychoterapiąStudies in PolishStudies online
Psychologia sądowaStudies in PolishStudies online
Psychologia zarządzania i biznesuStudies in PolishStudies online
Psychotraumatologia z psychoterapiąStudies in PolishStudies online
Special EducationStudies in PolishStudies online
LogopaedicStudies in PolishStudies online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudies in PolishStudies online
Pedagogika terapeutycznaStudies in PolishStudies online

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
AdministrationStudies in PolishStudies online
Local Government AdministrationStudies in PolishStudies online
Management in Public AdministrationStudies in PolishStudies online
Project ManagementStudies in PolishStudies online
Administrowanie, zarządzanie i utrzymanie nieruchomościStudies in PolishStudies online
Innowacyjne zarządzanie publiczneStudies in PolishStudies online
Journalism and Social CommunicationStudies in PolishStudies online
Market CommunicationStudies in EnglishStudies online
Trendwatching and Data AnalysesStudies in EnglishStudies online
Komunikacja wizerunkowa i reklamaStudies in PolishStudies online
Zarządzanie wizerunkiem i e-PRStudies in PolishStudies online
ManagementStudies in PolishStudies online
Big DataStudies in EnglishStudies online
Project ManagerStudies in EnglishStudies online
Business ManagementStudies in PolishStudies online
Human Resources ManagementStudies in PolishStudies online
Management of IT ProjectsStudies in PolishStudies online
National SecurityStudies in PolishStudies online
Kierowanie działaniami ratowniczymiStudies in PolishStudies online
Obrona terytorialna i ochrona ludnościStudies in PolishStudies online
Prewencja zagrożeń bezpieczeństwaStudies in PolishStudies online
Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnymStudies in PolishStudies online
Zarządzanie informacją i systemami bezpieczeństwaStudies in PolishStudies online
PedagogyStudies in PolishStudies online
Pedagogical TherapyStudies in PolishStudies online
Manager działań artystycznych i arteterapiaStudies in PolishStudies online
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne z doradztwem zawodowymStudies in PolishStudies online
Wczesna interwencja kryzysowa z elementami edukacji antydyskryminacyjnejStudies in PolishStudies online
ResocializationStudies in PolishStudies online
Prewencja kryminalna i resocjalizacja penitencjarnaStudies in PolishStudies online
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja nieletnichStudies in PolishStudies online
Human resources i coachingStudies in PolishStudies online
Coach biznesuStudies in PolishStudies online
HR ManagerStudies in PolishStudies online
Zarządzanie projektami HRStudies in PolishStudies online
Marketing i sprzedażStudies in PolishStudies online
Analityka internetowaStudies in PolishStudies online
Digital marketingStudies in PolishStudies online
Media kreatywne: Projektowanie gier i animacjiStudies in PolishStudies online
Animacja 3DStudies in PolishStudies online
Game designStudies in PolishStudies online

Doctoral School (disciplines)more »
Pedagogy Studies in Polish
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Education of Young Offenders Studies in Polish
Library Science Studies in Polish
Management in Health Care Studies in Polish
Quality Management Studies in Polish
Teaching Polish as a Foreign Language Studies in Polish
Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami Studies in Polish
Akademia podatkowa w praktyce Studies in Polish
Akademia przywództwa kobiet Studies in Polish
Akademia zarządzania zmianą i strategią Studies in Polish
Analityk finansowy Studies in Polish
Analityk i konsultant Salesforce Studies in Polish
Brand manager Studies in Polish
Copowriting - jako narzędzie sprzedaży i reklamy Studies in Polish
Customer Experience Management Studies in Polish
Data Driven Content Marketing & Digital Storytelling Studies in Polish
Dydaktyka języków obcych Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) – dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) – dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Studies in Polish
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Edukacja włączająca Studies in Polish
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i inne narzędzia prowadzące do transformacji energetycznej Studies in Polish
Employer Branding Studies in Polish
Etyka dla nauczycieli Studies in Polish
Headhunter. Talent hunter Studies in Polish
Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli Studies in Polish
Inspektor Ochrony Danych dla zaawansowanych Studies in Polish
Integracja sensoryczna Studies in Polish
International BIM Manager - digital construction management in a multinational environment Studies in Polish
Marketing kultury Studies in Polish
Mediacje w oświacie Studies in Polish
Menedżer ds. eksportu Studies in Polish
NEURObiznes Studies in Polish
Neurodydaktyka Studies in Polish
Neurologopedia Studies in Polish
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) Studies in Polish
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Pedagogika resocjalizacyjna – dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Planowanie produkcji - nowoczesne narzędzia: SAP S/4 HANA, Siemens Opcenter APS Studies in Polish
Prawo nowych technologii w biznesie Studies in Polish
Programista Java Web Developer Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne – dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych Studies in Polish
Psychologia reklamy i komunikacji Studies in Polish
Six Sigma Studies in Polish
Wczesne wspomaganie rozwoju Studies in Polish
Wczesne wspomaganie rozwoju – dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami Studies in Polish
Zarządzanie strategiczne i marketing w czasach VUCA Studies in Polish


University

Founded in 1997, University of Lower Silesia (ULS),located in Wroclaw, Poland, has established a distinct identity as a private institution of higher learning that promotes novel approaches to learning and forges research links on the national and international level.

In addition to high-quality students, the school has attracted accomplished academic researchers and professors of education and the social sciences who have helped build the first-rate academic reputation of the school.

In the fifteen years of the school's existence, the student body has grown from 368 to almost 8,000 students who are served by a full-time academic staff of over 200 scholars.

ULS currently offers degree programs in education, special-needs education, international relations, journalism, national security, philosophy, cultural studies and cultural anthropology or technical science.


University website:
www.dsw.edu.pl/english

Map

« back - Universities
Privacy Policy