Białystok, Poland

University of Bialystok

Uniwersytet w Białymstoku

University type: universities
University status: public

Contact:

ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
tel. +48 85 745 70 00
University Recruitment Center
tel.: + 48 85 745 70 53

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
Computer ScienceStudies in English
English PhilologyStudies in English
PhysicsStudies in English
Medical PhysicsStudies in English
AdministrationStudies in Polish
BiologyStudies in Polish
ChemistryStudies in Polish
Childcare PedagogyStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
CriminologyStudies in Polish
KryminalistycznaStudies in Polish
Przestępczość i patologie społeczneStudies in Polish
Cultural StudiesStudies in Polish
Media i komunikowanieStudies in Polish
Reklama i public relationsStudies in Polish
Eastern StudiesStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
Logistyka w biznesieStudies in Polish
Przedsiębiorczość i innowacjeStudies in Polish
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwStudies in Polish
Economics and LawStudies in Polish
Sektor prywatnyStudies in Polish
Sektor publicznyStudies in Polish
Education of Young OffendersStudies in Polish
English StudiesStudies in Polish
English Studies with a GermanStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
Historia w ujęciu klasycznymStudies in Polish
Historia wojskowości i służb mundurowychStudies in Polish
Informatics and EconometricsStudies in Polish
International Economic RelationsStudies in Polish
International RelationsStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
Business ManagementStudies in Polish
Zarządzanie sprzedażąStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
Information SecurityStudies in Polish
Matematyka finansowaStudies in Polish
Matematyka teoretycznaStudies in Polish
MicrobiologyStudies in Polish
Philosophy and ethicsStudies in Polish
PhysicsStudies in Polish
Medical PhysicsStudies in Polish
Fizyka gier komputerowych i robotówStudies in Polish
Fizyka o profilu ogólnymStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Russian StudiesStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
SociologyStudies in Polish
Bezpieczeństwo i prawoStudies in Polish
Internal SecurityStudies in Polish
National SecurityStudies in Polish
EkobiznesStudies in Polish
Filologia angielska z językiem hiszpańskimStudies in Polish
Filologia angielska z językiem rosyjskimStudies in Polish
Filologia francuska (od podstaw)Studies in Polish
Filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesuStudies in Polish
Filologia rosyjska (od podstaw)Studies in Polish
Jakość i bezpieczeństwo środowiskaStudies in Polish
Język francuski (od podstaw) z angielskimStudies in Polish
Język francuski stosowany z hiszpańskim (od podstaw)Studies in Polish and FrenchStudies in Polish and French
Kognitywistyka i komunikacjaStudies in Polish
Prawo i podatki w biznesieStudies in Polish
Русская филологияStudies in Russian
Русская филология - языковая коммуникация в сфере бизнесаStudies in Russian

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
Early School and Pre-School PedagogyStudies in Polish
LawStudies in Polish
Special EducationStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
Computer ScienceStudies in English
Internet and Mobile TechnologiesStudies in English
English PhilologyStudies in English
International RelationsStudies in English
AdministrationStudies in Polish
Local Government AdministrationStudies in Polish
Administracja rządowaStudies in Polish
BiologyStudies in Polish
Environmental BiologyStudies in Polish
Forensic BiologyStudies in Polish
Molecular biologyStudies in Polish
Mikrobiologia z biotechnologiąStudies in Polish
ChemistryStudies in Polish
Chemical AnalysisStudies in Polish
Chemia bio- i makromolekularnaStudies in Polish
Synteza i analiza związków organicznychStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
Grafika komputerowa i multimediaStudies in Polish
Technologie internetowe i mobilneStudies in Polish
CriminologyStudies in Polish
Organy ścigania i wymiar sprawiedliwości w sprawach karnychStudies in Polish
Przeciwdziałanie przestępczościStudies in Polish
Cultural StudiesStudies in Polish
Filmoznawstwo – medioznawstwoStudies in Polish
Komunikowanie w mediach cyfrowychStudies in Polish
Kultura PodlasiaStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
Accounting and TaxationStudies in Polish
International LogisticsStudies in Polish
Przedsiębiorczość i innowacjeStudies in Polish
Przedsiębiorstwo na rynkuStudies in Polish
English StudiesStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
Historia nauczycielskaStudies in Polish
Historia w ujęciu naukowymStudies in Polish
International Economic RelationsStudies in Polish
International CooperationStudies in Polish
Obsługa celna i spedycja międzynarodowaStudies in Polish
International RelationsStudies in Polish
Bliski Wschód i Afryka PółnocnaStudies in Polish
Cywilizacja obszaru postradzieckiegoStudies in Polish
Ewolucja konfliktów międzynarodowychStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
Business ManagementStudies in Polish
Psychology in ManagementStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
Matematyka finansowaStudies in Polish
Matematyka teoretycznaStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
PhysicsStudies in Polish
Experimental PhysicsStudies in Polish
Medical PhysicsStudies in Polish
Theoretical PhysicsStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
SociologyStudies in Polish
Badanie opinii i zachowań rynkowychStudies in Polish
Coaching z elementami psychologii społecznejStudies in Polish
Komunikacja i socjologia kognitywnaStudies in Polish
Nowe praktyki kulturoweStudies in Polish
Bezpieczeństwo i prawoStudies in Polish
Bezpieczeństwo państwoweStudies in Polish
Bezpieczeństwo społeczneStudies in Polish
Biologia z przygotowaniem pedagogicznymStudies in Polish
Chemia kryminalistyczna i sądowaStudies in Polish
Doradztwo podatkowe i administracja skarbowaStudies in Polish
Filologia angielska z elementami translatorykiStudies in Polish
Filologia rosyjska – przekładoznawstwoStudies in Polish

Doctoral School (disciplines)more »
Chemistry Science Studies in Polish
Economics and Finance Studies in Polish
History Studies in Polish
Law Science Studies in Polish
Life Science Studies in Polish
Linguistics Studies in Polish
Literary Studies Studies in Polish
Pedagogy Studies in Polish
Philosophy Studies in Polish
Physics Science Studies in Polish
Nauki socjologiczne Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Podyplomowe Studia Genealogiczne Studies in Polish
Podyplomowe Studia Ochrony i Promocji Dziedzictwa Kulturowego Studies in Polish
Studia Podyplomowe Administracji Publicznej Studies in Polish
Studia Podyplomowe Animacji czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa Studies in Polish
Studia Podyplomowe Archiwistyki Studies in Polish
Studia Podyplomowe Bankowość i rynki finansowe Studies in Polish
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Informacji i Ochrona Danych Osobowych w Sektorze Publicznym Studies in Polish
Studia Podyplomowe Biologia Studies in Polish
Studia Podyplomowe Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego Studies in Polish
Studia Podyplomowe Chemia Studies in Polish
Studia Podyplomowe Doradztwo podatkowe Studies in Polish
Studia Podyplomowe Duszpasterstwo i Zarządzanie w Jednostkach Kościelnych Studies in Polish
Studia Podyplomowe Egzekucja Administracyjna Studies in Polish
Studia Podyplomowe Finansów i rachunkowości przedsiębiorstw Studies in Polish
Studia Podyplomowe Fizyki Studies in Polish
Studia Podyplomowe Historii Studies in Polish
Studia Podyplomowe Komunikacji i Public Relations Studies in Polish
Studia Podyplomowe Kształcenie Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego Studies in Polish
Studia Podyplomowe Logopedyczne Studies in Polish
Studia Podyplomowe Matematyki Studies in Polish
Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych Studies in Polish
Studia Podyplomowe Menedżerskie Studies in Polish
Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody Studies in Polish
Studia Podyplomowe Ochrony i Promocji Dziedzictwa kulturowego Studies in Polish
Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika Studies in Polish
Studia Podyplomowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Studies in Polish
Studia Podyplomowe Pedagogika Resocjalizacyjna Studies in Polish
Studia Podyplomowe Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Systemie Edukacji Integracyjnej i Wyłączającej Studies in Polish
Studia Podyplomowe Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem gier strategicznych Studies in Polish
Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu Studies in Polish
Studia Podyplomowe Rachunkowość i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora publicznego Studies in Polish
Studia Podyplomowe Socjoterapia Studies in Polish
Studia Podyplomowe Statystyczna Analiza Danych Społeczno-Ekonomicznych Studies in Polish
Studia Podyplomowe Terapia i Edukacja Osób ze Spektrum Autyzmu Studies in Polish
Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna Studies in Polish
Studia Podyplomowe Wczesne Nauczanie Języka Angielskiego Studies in Polish
Studia Podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Niepełnosprawnością Studies in Polish
Studia Podyplomowe Wyceny i gospodarki nieruchomościami Studies in Polish
Studia Podyplomowe Zamówienia publiczne Studies in Polish
Studia Podyplomowe Zarządzanie projektami Unii Europejskiej Studies in Polish
Studia Podyplomowe Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego Studies in Polish
Studia Podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi Studies in Polish
Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Faculty of Biology
Faculty of Chemistry
Faculty of Philology
Faculty of Physics
Instytut Filozofii
Instytut Informatyki
Instytut Socjologii
Instytut Studiów Kulturowych
Instytut Zarządzania
Wydział Ekonomii i Finansów
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Matematyki
Wydział Nauk o Edukacji
Wydział Prawa

University website:
uwb.edu.pl/home

Map

« back - Universities
Privacy Policy