Białystok, Poland

University of Bialystok

Uniwersytet w Białymstoku

University type: universities
University status: public

Contact:

ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
tel. +48 85 745 70 00
University Recruitment Center
tel.: + 48 85 745 70 53

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
Computer ScienceStudies in English
English PhilologyStudies in English
Physics in the field of Medical PhysicsStudies in English
AdministrationStudies in Polish
Applied LinguisticsStudies in Polish
BiologyStudies in Polish
ChemistryStudies in Polish
Childcare PedagogyStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
CriminologyStudies in Polish
Cultural StudiesStudies in Polish
Eastern StudiesStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
Economics and LawStudies in Polish
Education of Young OffendersStudies in Polish
English StudiesStudies in Polish
English Studies with a GermanStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
Informatics and EconometricsStudies in Polish
International Economic RelationsStudies in Polish
International RelationsStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
MicrobiologyStudies in Polish
Philosophy and ethicsStudies in Polish
PhysicsStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
SociologyStudies in Polish
Bezpieczeństwo i prawoStudies in Polish
EkobiznesStudies in Polish
Filologia angielska z językiem hiszpańskimStudies in Polish
Filologia angielska z językiem rosyjskimStudies in Polish
Filologia francuska (od podstaw)Studies in Polish
Filologia rosyjska – komunikacja językowa w administracjiStudies in Polish
Filologia rosyjska – komunikacja językowa w mediachStudies in Polish
Jakość i bezpieczeństwo środowiskaStudies in Polish
Język francuski stosowany z hiszpańskimStudies in Polish
Język francuski z angielskim – profil tłumaczeniowyStudies in Polish
Kognitywistyka i komunikacjaStudies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
Early School and Pre-School PedagogyStudies in Polish
LawStudies in Polish
Special EducationStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
Computer ScienceStudies in English
English PhilologyStudies in English
International RelationsStudies in English
AdministrationStudies in Polish
BiologyStudies in Polish
ChemistryStudies in Polish
Childcare PedagogyStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
CriminologyStudies in Polish
Cultural StudiesStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
Education of Young OffendersStudies in Polish
English StudiesStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
International Economic RelationsStudies in Polish
International RelationsStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
PhysicsStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Polish Philology - Teacher TrainingStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
SociologyStudies in Polish
Bezpieczeństwo i prawoStudies in Polish
Chemia kryminalistyczna i sądowaStudies in Polish
Doradztwo podatkowe i administracja skarbowaStudies in Polish
Filologia angielska z elementami translatorykiStudies in Polish
Filologia obca nauczycielskaStudies in Polish
Filologia rosyjska – przekładoznawstwoStudies in Polish
Prawo i podatki w biznesieStudies in Polish

Doctoral School (disciplines)more »
Chemistry Science Studies in Polish
Economics and Finance Studies in Polish
History Studies in Polish
Law Science Studies in Polish
Life Science Studies in Polish
Linguistics Studies in Polish
Literary Studies Studies in Polish
Pedagogy Studies in Polish
Philosophy Studies in Polish
Physics Science Studies in Polish
Nauki socjologiczne Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Podyplomowe Studia Genealogiczne Studies in Polish
Podyplomowe Studia Ochrony i Promocji Dziedzictwa Kulturowego Studies in Polish
Studia Podyplomowe Administracji Publicznej Studies in Polish
Studia Podyplomowe Animacji czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa Studies in Polish
Studia Podyplomowe Archiwistyki Studies in Polish
Studia Podyplomowe Bankowość i rynki finansowe Studies in Polish
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Informacji i Ochrona Danych Osobowych w Sektorze Publicznym Studies in Polish
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo narodowe w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej Studies in Polish
Studia Podyplomowe Biologia Studies in Polish
Studia Podyplomowe Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego Studies in Polish
Studia Podyplomowe Chemia Studies in Polish
Studia Podyplomowe Doradztwo podatkowe Studies in Polish
Studia Podyplomowe Duszpasterstwo i Zarządzanie w Jednostkach Kościelnych Studies in Polish
Studia Podyplomowe Egzekucja Administracyjna Studies in Polish
Studia Podyplomowe Finansów i rachunkowości przedsiębiorstw Studies in Polish
Studia Podyplomowe Fizyki Studies in Polish
Studia Podyplomowe Historii Studies in Polish
Studia Podyplomowe Informatyka dla nauczycieli Studies in Polish
Studia Podyplomowe Komunikacji i Public Relations Studies in Polish
Studia Podyplomowe Kształcenie Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego Studies in Polish
Studia Podyplomowe Logopedyczne Studies in Polish
Studia Podyplomowe Matematyki Studies in Polish
Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych Studies in Polish
Studia Podyplomowe Menedżerskie Studies in Polish
Studia Podyplomowe Nauczania języka polskiego jako obcego Studies in Polish
Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody Studies in Polish
Studia Podyplomowe Ochrony i Promocji Dziedzictwa kulturowego Studies in Polish
Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika Studies in Polish
Studia Podyplomowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Studies in Polish
Studia Podyplomowe Pedagogika Resocjalizacyjna Studies in Polish
Studia Podyplomowe Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Systemie Edukacji Integracyjnej i Wyłączającej Studies in Polish
Studia Podyplomowe Prawo w nowoczesnych technologiach informatycznych Studies in Polish
Studia Podyplomowe Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem gier strategicznych Studies in Polish
Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu Studies in Polish
Studia Podyplomowe Rachunkowość i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora publicznego Studies in Polish
Studia Podyplomowe Socjoterapia Studies in Polish
Studia Podyplomowe Statystyczna Analiza Danych Społeczno-Ekonomicznych Studies in Polish
Studia Podyplomowe Terapia i Edukacja Osób ze Spektrum Autyzmu Studies in Polish
Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna Studies in Polish
Studia Podyplomowe Wczesne Nauczanie Języka Angielskiego Studies in Polish
Studia Podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Niepełnosprawnością Studies in Polish
Studia Podyplomowe Wyceny i gospodarki nieruchomościami Studies in Polish
Studia Podyplomowe Zamówienia publiczne Studies in Polish
Studia Podyplomowe Zarządzanie projektami Unii Europejskiej Studies in Polish
Studia Podyplomowe Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego Studies in Polish
Studia Podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Faculty of Biology
Faculty of Chemistry
Faculty of Philology
Faculty of Physics
Instytut Filozofii
Instytut Informatyki
Instytut Socjologii
Instytut Studiów Kulturowych
Instytut Zarządzania
Wydział Ekonomii i Finansów
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Matematyki
Wydział Nauk o Edukacji
Wydział Prawa

University website:
uwb.edu.pl/home

Map

« back - Universities
Privacy Policy