Białystok, Poland

University of Bialystok

Uniwersytet w Białymstoku

University type: universities
University status: public

Contact:

ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
tel. +48 85 745 70 00
University Recruitment Center
tel.: + 48 85 745 70 53

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
Computer ScienceStudies in English
PhilologyStudies in English
English PhilologyStudies in English
AdministrationStudies in Polish
Applied LinguisticsStudies in Polish
Język niemiecki z rosyjskim i elementami angielskiegoStudies in Polish
Język niemiecki z rosyjskim i elementami japońskiegoStudies in Polish
BiologyStudies in Polish
Environmental BiologyStudies in Polish
Biologia i zdrowie człowiekaStudies in Polish
Biologia molekularna i eksperymentalnaStudies in Polish
BiotechnologyStudies in Polish
ChemistryStudies in Polish
Cosmetics ChemistryStudies in Polish
Medicinal ChemistryStudies in Polish
Chemia (o profilu ogólnym)Studies in Polish
Chemia kryminalistycznaStudies in Polish
Chemia nanomateriałówStudies in Polish
Childcare PedagogyStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
Creative WritingStudies in Polish
CriminologyStudies in Polish
Cultural StudiesStudies in Polish
Media i komunikowanieStudies in Polish
Reklama i public relationsStudies in Polish
Eastern StudiesStudies in Polish
Bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski w XX i XXI wiekuStudies in Polish
Studia nad AzjąStudies in Polish
Wschodoznawstwo i nowe mediaStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
Finance and AccountingStudies in Polish
Analiza rynku i doradztwo inwestycyjne 1Studies in Polish
Ekonomia e-przedsiębiorstwaStudies in Polish
Przedsiębiorstwo w gospodarce regionuStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
Historia wojskowaStudies in Polish
Moduł regionalistycznyStudies in Polish
Moduł źródłoznawczyStudies in Polish
International RelationsStudies in Polish
International SecurityStudies in Polish
Ścieżka amerykanistycznaStudies in Polish
Zarządzanie informacją w przestrzeni międzynarodowejStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
Business ManagementStudies in Polish
Zarządzanie sprzedażąStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
Information SecurityStudies in Polish
Matematyka finansowaStudies in Polish
Matematyka teoretycznaStudies in Polish
PhilologyStudies in Polish
English StudiesStudies in Polish
English Studies with a GermanStudies in Polish
Filologia angielska z językiem hiszpańskimStudies in Polish
Filologia angielska z językiem rosyjskimStudies in Polish
Filologia francuska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego)Studies in Polish
Filologia rosyjska – komunikacja językowa w administracjiStudies in Polish
Filologia rosyjska – komunikacja językowa w mediachStudies in Polish
Język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowyStudies in Polish
Język francuski stosowany, z hiszpańskim (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego i hiszpańskiego od podstaw)Studies in Polish
Philosophy and ethicsStudies in Polish
PhysicsStudies in Polish
Medical PhysicsStudies in Polish
Fizyka gier komputerowych i robotówStudies in Polish
Fizyka o profilu ogólnymStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Dziennikarstwo cyfroweStudies in Polish
Miasto i region – praktyki kulturoweStudies in Polish
Ścieżka edytorskaStudies in Polish
Współczesne bibliotekoznawstwo i informacja naukowaStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
SociologyStudies in Polish
Bezpieczeństwo i prawoStudies in Polish
Dyplomacja publicznaStudies in Polish
Dyplomacja kreatywnaStudies in Polish
Dyplomacja kulturalna w nowych mediachStudies in Polish
Marketing polityczny i public relationsStudies in Polish
EkobiznesStudies in Polish
Ekspert bioróżnorodnościStudies in Polish
Jakość i bezpieczeństwo środowiskaStudies in Polish
Kierunek ekonomiczno-prawnyStudies in Polish
Sektor prywatnyStudies in Polish
Sektor publicznyStudies in Polish
Prawo i podatki w biznesieStudies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
Early School and Pre-School PedagogyStudies in Polish
LawStudies in Polish
Special EducationStudies in Polish
Education of Young OffendersStudies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
Applied ChemistryStudies in English
Computer ScienceStudies in English
Internet and Mobile TechnologiesStudies in English
PhilologyStudies in English
English PhilologyStudies in English
AdministrationStudies in Polish
BiologyStudies in Polish
Environmental MonitoringStudies in Polish
Molecular biologyStudies in Polish
Mikrobiologia z biotechnologiąStudies in Polish
BiotechnologyStudies in Polish
ChemistryStudies in Polish
Chemical AnalysisStudies in Polish
Chemia bioorganiczna i makromolekularnaStudies in Polish
Synteza i analiza związków organicznychStudies in Polish
Childcare PedagogyStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
Grafika komputerowa i multimediaStudies in Polish
Technologie internetowe i mobilneStudies in Polish
CriminologyStudies in Polish
Cultural StudiesStudies in Polish
Film StudiesStudies in Polish
Komunikowanie w mediach cyfrowychStudies in Polish
Kultura i natura PodlasiaStudies in Polish
Eastern StudiesStudies in Polish
Bezpieczeństwo państwa w warunkach wielokulturowościStudies in Polish
Geopolityka i geostrategia państw euroazjatyckichStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
Accounting and TaxationStudies in Polish
Analiza rynku i doradztwo inwestycyjne 2Studies in Polish
Gospodarka globalnaStudies in Polish
Gospodarka rozwoju zrównoważonegoStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
Historia nauczycielskaStudies in Polish
Historia w ujęciu naukowymStudies in Polish
International RelationsStudies in Polish
Analityka międzynarodowaStudies in Polish
Bliski Wschód i Afryka Północna w polityce światowejStudies in Polish
Stosunki międzynarodowe na obszarze poradzieckimStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
Business ManagementStudies in Polish
Psychology in ManagementStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
Matematyka finansowaStudies in Polish
Matematyka teoretycznaStudies in Polish
PhilologyStudies in Polish
English StudiesStudies in Polish
Filologia angielska z elementami translatorykiStudies in Polish
Filologia rosyjska – przekładoznawstwoStudies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
PhysicsStudies in Polish
Experimental PhysicsStudies in Polish
Medical PhysicsStudies in Polish
Theoretical PhysicsStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Polish Philology - Teacher TrainingStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
SociologyStudies in Polish
Badanie opinii i zachowań rynkowychStudies in Polish
Coaching z elementami psychologii społecznejStudies in Polish
Komunikacja i socjologia kognitywnaStudies in Polish
Nowe praktyki kulturoweStudies in Polish
Bezpieczeństwo i prawoStudies in Polish
Chemia kryminalistyczna i sądowaStudies in Polish
Doradztwo podatkowe i administracja skarbowaStudies in Polish
Dyplomacja publiczna i promocja regionuStudies in Polish
Historia wschodniego pograniczaStudies in Polish
Polska w świecieStudies in Polish
Turystyka regionalnaStudies in Polish
Filologia obca nauczycielskaStudies in Polish
English StudiesStudies in Polish
Russian StudiesStudies in Polish
Kognitywistyka i komunikacjaStudies in Polish
KryminalistykaStudies in Polish
Twórcza resocjalizacja z arteterapiąStudies in Polish

Doctoral School (disciplines)more »
Chemistry Science Studies in Polish
Economics and Finance Studies in Polish
History Studies in Polish
Law Science Studies in Polish
Life Science Studies in Polish
Linguistics Studies in Polish
Literary Studies Studies in Polish
Mathematics Studies in Polish
Pedagogy Studies in Polish
Philosophy Studies in Polish
Physics Science Studies in Polish
Nauki socjologiczne Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Studia Podyplomowe Administracja Publiczna Studies in Polish
Studia Podyplomowe Animacji czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa Studies in Polish
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Informacji i Ochrona Danych Osobowych Studies in Polish
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Narodowe w Systemie Prawnym Rzeczypospolitej Polskiej Studies in Polish
Studia Podyplomowe Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego Studies in Polish
Studia Podyplomowe Doradztwo podatkowe Studies in Polish
Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe Studies in Polish
Studia Podyplomowe Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Oligofrenopedagogika) Studies in Polish
Studia Podyplomowe Edukacja i Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu Studies in Polish
Studia Podyplomowe Etyki i Filozofii Religii w Szkole Studies in Polish
Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw Studies in Polish
Studia Podyplomowe Funkcjonowanie Lasów Państwowych w Świetle Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Krajowego Studies in Polish
Studia Podyplomowe Język Rosyjski w Komunikacji Służb Mundurowych Studies in Polish
Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego Studies in Polish
Studia Podyplomowe Logopedyczne Studies in Polish
Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych Studies in Polish
Studia Podyplomowe Menedżerskie Studies in Polish
Studia Podyplomowe Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Studies in Polish
Studia Podyplomowe Prawo w nowoczesnych technologiach informatycznych Studies in Polish
Studia Podyplomowe Prawo, Zarządzanie i Mediacja w Ochronie Zdrowia Studies in Polish
Studia Podyplomowe Przygotowanie do Nauczania Teoretycznych Przedmiotów Zawodowych Studies in Polish
Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne Studies in Polish
Studia Podyplomowe Rachunkowość i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora publicznego Studies in Polish
Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna Studies in Polish
Studia Podyplomowe w Zakresie Nauczania Języka Polskiego jako Obcego Studies in Polish
Studia Podyplomowe Wyceny i gospodarki nieruchomościami Studies in Polish
Studia Podyplomowe Zamówienia publiczne Studies in Polish
Studia Podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi Studies in Polish

Other short coursesmore »
Kursy języka polskiego dla obcokrajowców Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Faculty of Biology
Faculty of Chemistry
Faculty of Computer Science
Faculty of Management
Faculty of Philology
Faculty of Physics
Faculty of Sociology
Wydział Ekonomii i Finansów
Wydział Filozofii
Wydział Historii
Wydział Matematyki
Wydział Nauk o Edukacji
Wydział Prawa
Wydział Stosunków Międzynarodowych
Wydział Studiów Kulturowych

University website:
uwb.edu.pl/home

Map

« back - Universities
Privacy Policy