Białystok, Poland

University of Bialystok

Uniwersytet w Białymstoku

University type: universities
University status: public

Contact:

ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
tel. +48 85 745 70 00
University Recruitment Center
tel.: + 48 85 745 70 53

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
Computer ScienceStudies in English
English PhilologyStudies in English
Physics in the field of Medical PhysicsStudies in English
AdministrationStudies in Polish
BiologyStudies in Polish
BiotechnologyStudies in Polish
ChemistryStudies in Polish
Childcare PedagogyStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
Creative WritingStudies in Polish
CriminologyStudies in Polish
Cultural StudiesStudies in Polish
Eastern StudiesStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
Economics and LawStudies in Polish
Education of Young OffendersStudies in Polish
English StudiesStudies in Polish
English Studies with a GermanStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
International RelationsStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
Philosophy and ethicsStudies in Polish
PhysicsStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
SociologyStudies in Polish
Bezpieczeństwo i prawoStudies in Polish
Dyplomacja publicznaStudies in Polish
EkobiznesStudies in Polish
Filologia angielska z językiem hiszpańskimStudies in Polish
Filologia angielska z językiem rosyjskimStudies in Polish
Filologia francuska (od podstaw)Studies in Polish
Filologia rosyjska – komunikacja językowa w administracjiStudies in Polish
Filologia rosyjska – komunikacja językowa w mediachStudies in Polish
Jakość i bezpieczeństwo środowiskaStudies in Polish
Język francuski stosowany z hiszpańskimStudies in Polish
Język francuski z angielskim – profil tłumaczeniowyStudies in Polish
Kognitywistyka i komunikacjaStudies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
Early School and Pre-School PedagogyStudies in Polish
LawStudies in Polish
PsychologyStudies in Polish
Special EducationStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
Applied ChemistryStudies in English
Computer ScienceStudies in English
English PhilologyStudies in English
AdministrationStudies in Polish
BiologyStudies in Polish
BiotechnologyStudies in Polish
ChemistryStudies in Polish
Childcare PedagogyStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
CriminologyStudies in Polish
Cultural StudiesStudies in Polish
Eastern StudiesStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
Education of Young OffendersStudies in Polish
English StudiesStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
International RelationsStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
PhysicsStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Polish Philology - Teacher TrainingStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
SociologyStudies in Polish
Bezpieczeństwo i prawoStudies in Polish
Chemia kryminalistyczna i sądowaStudies in Polish
Doradztwo podatkowe i administracja skarbowaStudies in Polish
Dyplomacja publiczna i promocja regionuStudies in Polish
Filologia angielska z elementami translatorykiStudies in Polish
Filologia obca nauczycielskaStudies in Polish
Filologia rosyjska – przekładoznawstwoStudies in Polish
Kognitywistyka i komunikacjaStudies in Polish
KryminalistykaStudies in Polish
Prawo i podatki w biznesieStudies in Polish
Twórcza resocjalizacja z arteterapiąStudies in Polish

Doctoral School (disciplines)more »
Chemistry Science Studies in Polish
Economics and Finance Studies in Polish
History Studies in Polish
Law Science Studies in Polish
Life Science Studies in Polish
Linguistics Studies in Polish
Literary Studies Studies in Polish
Mathematics Studies in Polish
Pedagogy Studies in Polish
Philosophy Studies in Polish
Physics Science Studies in Polish
Nauki socjologiczne Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Studia Podyplomowe Administracja Publiczna Studies in Polish
Studia Podyplomowe Animacji czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa Studies in Polish
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Informacji i Ochrona Danych Osobowych Studies in Polish
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo narodowe w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej Studies in Polish
Studia Podyplomowe Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego Studies in Polish
Studia Podyplomowe Doradztwo i Orientacja Zawodowa Studies in Polish
Studia Podyplomowe Doradztwo podatkowe Studies in Polish
Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe Studies in Polish
Studia Podyplomowe Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Oligofrenopedagogika) Studies in Polish
Studia Podyplomowe Edukacja i Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu Studies in Polish
Studia Podyplomowe Etyki i Filozofii Religii w Szkole Studies in Polish
Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw Studies in Polish
Studia Podyplomowe Funkcjonowanie Lasów Państwowych w Świetle Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Krajowego Studies in Polish
Studia Podyplomowe Język Rosyjski w Komunikacji Służb Mundurowych Studies in Polish
Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego Studies in Polish
Studia Podyplomowe Logopedyczne Studies in Polish
Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych Studies in Polish
Studia Podyplomowe Menadżer Kultury Studies in Polish
Studia Podyplomowe Menedżerskie Studies in Polish
Studia Podyplomowe Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Studies in Polish
Studia Podyplomowe Prawo w nowoczesnych technologiach informatycznych Studies in Polish
Studia Podyplomowe Prawo, Zarządzanie i Mediacja w Ochronie Zdrowia Studies in Polish
Studia Podyplomowe Przygotowanie do Nauczania Teoretycznych Przedmiotów Zawodowych Studies in Polish
Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne Studies in Polish
Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu Studies in Polish
Studia Podyplomowe Rachunkowość i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora publicznego Studies in Polish
Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna Studies in Polish
Studia Podyplomowe w Zakresie Nauczania Języka Polskiego jako Obcego Studies in Polish
Studia Podyplomowe Wyceny i gospodarki nieruchomościami Studies in Polish
Studia Podyplomowe Zamówienia publiczne Studies in Polish
Studia Podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi Studies in Polish

Other short coursesmore »
Kursy języka polskiego dla obcokrajowców Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Faculty of Biology
Faculty of Chemistry
Faculty of Philology
Faculty of Physics
Instytut Filozofii
Instytut Informatyki
Instytut Socjologii
Instytut Studiów Kulturowych
Instytut Zarządzania
Wydział Ekonomii i Finansów
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Matematyki
Wydział Nauk o Edukacji
Wydział Prawa

University website:
uwb.edu.pl/home

Map

« back - Universities
Privacy Policy