Presentation of the University
Poznań, Poland

Higher School of Safety in Poznan

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

University type: pedagogical
University status: non-public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
Health SafetyStudies in Polish
Art TherapyStudies in Polish
Emergency MedicineStudies in Polish
Health PsychologyStudies in Polish
Bezpieczeństwo żywności i żywieniaStudies in Polish
Coaching z psychodietetykąStudies in Polish
Kosmetologia z elementami mentoringuStudies in Polish
Opieka nad osobą starsząStudies in Polish
Profilaktyka zdrowia psychicznegoStudies in Polish
Projektowanie i sprzedaż usług zdrowotnychStudies in Polish
Psychodietetyka – trener personalnyStudies in Polish
Public relations w usługach zdrowotnychStudies in Polish
Reklama i design produktu spożywczegoStudies in Polish
Zarządzanie jakością w szpitalach i hotelachStudies in Polish
Zarządzanie sekretariatem w placówkach zdrowiaStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
Audyt i kontrola jakości zarządzaniaStudies in Polish
Coaching i przywództwo w biznesieStudies in Polish
Komunikacja wizerunkowa w biznesieStudies in Polish
Kryptowaluty w biznesieStudies in Polish
Marketing i zarządzanie sprzedażąStudies in Polish
Negocjacje i mediacje biznesoweStudies in Polish
Neuropsychologia biznesuStudies in Polish
Organizacja i zarządzanie zamówieniami publicznymiStudies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz BHPStudies in Polish
Zarządzanie innowacją i zmianą w dialogu lokalnymStudies in Polish
Zarządzanie kadrami – outsourcing HRStudies in Polish
Zarządzanie produktem i markąStudies in Polish
National SafetyStudies in Polish
Crisis ManagementStudies in Polish
Public SafetyStudies in Polish
AntyterroryzmStudies in Polish
Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzmStudies in Polish
BHP i ochrona przeciwpożarowaStudies in Polish
Detektywistyka i wywiad gospodarczyStudies in Polish
Handel ludźmiStudies in Polish
Komunikacja wizerunkowa w instytucjach bezpieczeństwaStudies in Polish
Menadżer bezpieczeństwaStudies in Polish
Neurodydaktyka bezpieczeństwaStudies in Polish
Obrona terytorialna i obrona cywilnaStudies in Polish
Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowychStudies in Polish
Służba więziennaStudies in Polish
Służby specjalneStudies in Polish
Specjalność policyjnaStudies in Polish
Specjalność wojskowaStudies in Polish
Straż granicznaStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Occupational TherapyStudies in Polish
Animacja kultury z arteterapiąStudies in Polish
Bezpieczeństwo szkolne – profilaktyka i prewencjaStudies in Polish
Doradztwo psychospołeczne i zawodoweStudies in Polish
Menadżer kultury rekreacjiStudies in Polish
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapiąStudies in Polish
Pedagogika pracy – coaching, mentorin i tutoringStudies in Polish
Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszejStudies in Polish
Pedagogika wczesnoszkolna z logopediąStudies in Polish
Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznymStudies in Polish
Pedagogika zdrowia z psychodietetykąStudies in Polish
Praca socjalna i kuratela sądowaStudies in Polish
Profilaktyka i prewencja uzależnieńStudies in Polish
Resocjalizacja i pedagogika penitencjarnaStudies in Polish
PsychologyStudies in Polish
Image CommunicationStudies in Polish
NeuropsychologyStudies in Polish
CyberpsychologiaStudies in Polish
Psychologia emocjiStudies in Polish
Psychologia finansów i kryptowalutStudies in Polish
Psychologia kryminalistyczno – śledczaStudies in Polish
Psychologia mediacji i negocjacjiStudies in Polish
Psychologia mediów i dziennikarstwoStudies in Polish
Psychologia służb mundurowychStudies in Polish
Psychologia sytuacji kryzysowychStudies in Polish
Psychologia terroryzmuStudies in Polish
Psychologia w biznesie i zarządzaniuStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
National SafetyStudies in Polish
DiplomacyStudies in Polish
Public SafetyStudies in Polish
Audyt i bezpieczeństwo informacji z archiwistykąStudies in Polish
Bezpieczeństwo militarneStudies in Polish
Bezpieczeństwo portów lotniczychStudies in Polish
Detektywistyka i wywiadStudies in Polish
Edukacja i promocja bezpieczeństwa BHPStudies in Polish
Kryminalistyka śledczaStudies in Polish
Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowychStudies in Polish
Neurodydaktyka bezpieczeństwaStudies in Polish
Obrona terytorialna i obrona cywilnaStudies in Polish
Psychologia terroryzmuStudies in Polish
Public relations w zarządzaniu bezpieczeństwemStudies in Polish
Służby specjalneStudies in Polish
Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwemStudies in Polish
PsychologyStudies in Polish
NeuropsychologyStudies in Polish
Komunikacja i kreowanie wizerunku publicznegoStudies in Polish
Psychologia dyplomacjiStudies in Polish
Psychologia edukacji pozytywnejStudies in Polish
Psychologia finansówStudies in Polish
Psychologia konfliktu i przemocyStudies in Polish
Psychologia kultury bezpieczeństwaStudies in Polish
Psychologia reklamyStudies in Polish
Psychologia sądowa i penitencjarnaStudies in Polish
Psychologia zagrożeń społecznychStudies in Polish
PsychoonkologiaStudies in Polish
Seksuologia społecznaStudies in Polish

Short pg coursesmore »
Biologic Rejuvenation Studies in Polish
Childcare Pedagogy Studies in Polish
Crisis Management Studies in Polish
Occupational Therapy Studies in Polish
Oligophrenopedagogy Studies in Polish
Social Prevention and Resocialization Studies in Polish
Administrator Bezpieczeństwa Informacji z archiwistyką (ABI) Studies in Polish
Asystent rodziny (z elementami coachingu rodzinnego) Studies in Polish
Detektywistyka i wywiad gospodarczy Studies in Polish
Dziennikarstwo śledcze Studies in Polish
Edukacja dla bezpieczeństwa Studies in Polish
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości Studies in Polish
Negocjacje i mediacje Studies in Polish
Ochrona cyberprzestrzeni Studies in Polish
Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe Studies in Polish
Podyplomowe studia dla zawodowych i społecznych kuratorów sądowych Studies in Polish
Psychologia pozytywna i jej praktyczne zastosowania Studies in Polish
Psychologia sądowa Studies in Polish
Resocjalizacja i socjoterapia Studies in Polish
Trener personalny Studies in Polish
Turystyka uzdrowiskowa i SPA Studies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem Studies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie drogowym Studies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji Studies in Polish
Zarządzanie BHP Studies in Polish
Zarządzanie informacją w środowisku międzynarodowym Studies in Polish
Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego Studies in Polish
Zarządzanie oświatą Studies in Polish
Zarządzanie samorządem terytorialnym Studies in Polish

Other short coursesmore »
Animator czasu wolnego Studies in Polish
Autoprezentacja jako język wpływu i perswazji Studies in Polish
Bezpieczeństwo żywienia kobiet w ciąży Studies in Polish
Career coaching Studies in Polish
Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia - metody i narzędzia pracy Studies in Polish
Kurator sądowy i społeczny – metody i techniki działania Studies in Polish
Kurs Hortiterapii Studies in Polish
Kurs learncoachingu Studies in Polish
Kurs pierwszej pomocy w stanie zagrożenia życia Studies in Polish
Kurs Przygotowawczy do rekrutacji w Policji Studies in Polish
Metody aktywizujące w pracy nauczyciela, pedagoga i psychologa Studies in Polish
Metody i techniki pracy prywatnego detektywa Studies in Polish
Między ofiarą a sprawcą - charakterystyka ofiar i sprawców przemocy seksualnej oraz metody pracy Studies in Polish
Modus operandi sprawców przestępstw Studies in Polish
Motywowanie podległego zespołu oraz samego siebie oparte na zarządzaniu przez relacje i wartości Studies in Polish
Negocjator policyjny Studies in Polish
Oferta kursów WOPR Studies in Polish
Po prostu zgrany zespół - od wzajemnego zaufania po dbałość o wyniki Studies in Polish
Pozyskiwanie i zarządzanie projektami unijnymi Studies in Polish
Profilowanie psychologiczne sprawców przestępstw Studies in Polish
Przekonania, myśli i emocje - techniki pracy w terapii poznawczo-behawioralnej Studies in Polish
Przemoc w rodzinie - sposoby i metody przeciwdziałania Studies in Polish
Przesłuchanie podejrzanego – wykrywanie kłamstwa Studies in Polish
Przygotowanie do pokonania toru Testu Sprawności Fizycznej – rekrutacja do Policji Studies in Polish
Psychologia przywództwa Studies in Polish
Psychologia w ratownictwie - komunikacja z poszkodowanymi Studies in Polish
Public Relations dla służb mundurowych Studies in Polish
Rekrutacja i selekcja kadr - vademecum Studies in Polish
Rozwijanie kreatywności w pracy z dziećmi i młodzieżą Studies in Polish
Skuteczne motywowanie pracowników, uczniów, pacjentów - metody i techniki Studies in Polish
Skuteczny manager - od instruowania do pełnej autonomii pracowników Studies in Polish
SPAP, GROM, FORMOZA i inne jednostki specjalne policji i wojska Studies in Polish
System okresowych ocen pracowników - jak oceniać by coś zmienić na trwałe Studies in Polish
Train the trainer - szkolenie dla trenerów Studies in Polish
Uczeń niepełnosprawny - specyfika i metody pracy Studies in Polish
Warsztat pracy z uczniem zdolnym Studies in Polish
Wypalenie zawodowe w służbach mudnurowych Studies in Polish
Wywiad i kontrwywiad - metody i techniki działania Studies in Polish
Zagrożenia ze strony obcych służb specjalnych na terenie RP Studies in Polish
Zespół stresu pourazowego u ofiar zdarzeń traumatycznych w tym zamachów terrorystycznych i katastrof Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu

Other educational centers
Higher School of Safety in Poznan - Faculty in BartoszyceBartoszyce
Higher School of Safety in Poznan - Faculty in GdanskGdańsk
Higher School of Safety in Poznan - Faculty in GiżyckoGiżycko
Higher School of Safety in Poznan - Faculty in GliwiceGliwice
Higher School of Safety in Poznan - Faculty in JaworznoJaworzno
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych w SkoczowieSkoczów
Higher School of Safety is a vocational institution educating students and giving them opportunities of personal development and creative activity in the fields of life related to human and public security. This problematicity as well as counseling activity are also the main themes of scientific research at Higher School of Safety.

Higher School of Safety is the first higher education institution in Poland preparing specialists in the fields of individual and public safety.

Map

« back - Universities
Privacy Policy