Poznań, Poland

Higher School of Safety in Poznan

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

University type: other universities
University status: non-public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
Health SafetyStudies in Polish
Education and Health PromotionStudies in Polish
Food Quality and Safety ManagementStudies in Polish
Occupational TherapyStudies in Polish
Asystent medycznyStudies in Polish
BHP i ochrona przeciwpożarowaStudies in Polish
E-marketing usług medycznychStudies in Polish
Prozdrowotne projektowanie środowiska człowiekaStudies in Polish
Psychodietetyka – trener personalnyStudies in Polish
Ratownictwo pola walkiStudies in Polish
Zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowiaStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
Audyt i kontrola jakości zarządzaniaStudies in Polish
Marketing i zarządzanie sprzedażąStudies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz BHPStudies in Polish
National SecurityStudies in Polish
Crisis ManagementStudies in Polish
Public SecurityStudies in Polish
AntyterroryzmStudies in Polish
Bezpieczeństwo lotnictwaStudies in Polish
BHP i ochrona przeciwpożarowaStudies in Polish
Detektywistyka i wywiad gospodarczyStudies in Polish
Służba granicznaStudies in Polish
Służba policyjnaStudies in Polish
Służba więziennaStudies in Polish
Służba wojskowaStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Earl Child EducationStudies in Polish
LogopaedicStudies in Polish
Occupational TherapyStudies in Polish
Animacja kultury z arteterapiąStudies in Polish
Animacja rozwoju osobistego – coaching, mentoring i tutoringStudies in Polish
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapiaStudies in Polish
Pedagogika pracy z BHPStudies in Polish
Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszejStudies in Polish
Pedagogika zdrowia z psychodietetykąStudies in Polish
Resocjalizacja i pedagogika penitencjarnaStudies in Polish
PsychologyStudies in Polish
Clinical PsychologyStudies in Polish
NeuropsychologyStudies in Polish
Psychologia biznesu i zarządzaniaStudies in Polish
Psychologia cyberzagrożeńStudies in Polish
Psychologia dzieci i młodzieżyStudies in Polish
Psychologia emocjiStudies in Polish
Psychologia kryminalistyczno-śledczaStudies in Polish
Psychologia pracy z BHPStudies in Polish
Psychologia służb mundurowychStudies in Polish
Psychologia społecznaStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
National SecurityStudies in Polish
Public SecurityStudies in Polish
Audyt i bezpieczeństwo informacji z archiwistykąStudies in Polish
Bezpieczeństwo klimatyczneStudies in Polish
Bezpieczeństwo militarneStudies in Polish
Bezpieczeństwo portów lotniczychStudies in Polish
Detektywistyka i wywiadStudies in Polish
Edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHPStudies in Polish
Kryminalistyka śledczaStudies in Polish
Pozamilitarne przygotowanie obronneStudies in Polish
Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwemStudies in Polish
PsychologyStudies in Polish
Clinical PsychologyStudies in Polish
NeuropsychologyStudies in Polish
Coaching, mentoring i tutoringStudies in Polish
Psychologia dzieci i młodzieżyStudies in Polish
Psychologia konfliktu i przemocyStudies in Polish
Psychologia sądowa i penitencjarnaStudies in Polish
Psychologia zagrożeń społecznychStudies in Polish
PsychoonkologiaStudies in Polish
Seksuologia społecznaStudies in Polish

MBAmore »
Executive MBA Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Childcare Pedagogy Studies in Polish
Cybersecurity Studies in Polish
Human Resources Management Studies in Polish
Library and Information Science Studies in Polish
Occupational Therapy Studies in Polish
Security Education Studies in Polish
Agent celny Studies in Polish
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej Studies in Polish
Autokreacja i budowanie wizerunku Studies in Polish
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne Studies in Polish
Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej Studies in Polish
Coaching i doradztwo zawodowe Studies in Polish
Doskonalenie kompetencji wychowawczych Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studies in Polish
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Studies in Polish
Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe Studies in Polish
Hortiterapia Studies in Polish
Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką Studies in Polish
Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Studies in Polish
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości Studies in Polish
Logopedia z komunikacją alternatywną Studies in Polish
Mediacje i negocjacje Studies in Polish
Menadżer bezpieczeństwa i compliance w przedsiębiorstwie Studies in Polish
Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką Studies in Polish
Menadżer bezpieczeństwa w biznesie Studies in Polish
Menadżer bhp z metodyką Studies in Polish
Menadżer czasu wolnego i kultury Studies in Polish
Menadżer turystyki zdrowotnej Studies in Polish
Migracje i uchodźctwo Studies in Polish
Naturoterapia z profilaktyką zdrowia Studies in Polish
Neuropsychologia kliniczna Studies in Polish
Obrona terytorialna Studies in Polish
Pedagogika korekcyjna z socjoterapią Studies in Polish
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką i terapią uzależnień Studies in Polish
Prewencja i zwalczanie handlu ludźmi Studies in Polish
Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego Studies in Polish
Psychologia dochodzeniowo-śledcza Studies in Polish
Psychologia przywództwa w praktyce Studies in Polish
Psychologia zagrożeń społecznych - profilaktyka i interwencja Studies in Polish
Psychopatologie Studies in Polish
Terapia pedagogiczna w szkole podstawowej Studies in Polish
Turystyka uzdrowiskowa i SPA Studies in Polish
Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa Studies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie Studies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studies in Polish
Zarządzanie BHP Studies in Polish
Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego Studies in Polish
Zarządzanie kryzysowe w Województwie, Powiecie i Gminie Studies in Polish
Zarządzanie oświatą Studies in Polish
Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury Studies in Polish
Zoopsychologia Studies in Polish

Other short coursesmore »
“Zrób coś z tym konfliktem!” Praktyczne warsztaty skupione wokół przyczyn sytuacji konfliktowych oraz ich rozwiązywania w mediacji Studies in Polish
„Konfliktowa Pani (i Pan) domu” – o komunikacji generującej konflikty Studies in Polish
Analiza schematów stosowanych przez obce służby specjalne i inne zorganizowane struktury w ramach zagrożeń kontrwywiadowczych Studies in Polish
Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej Studies in Polish
Bezpieczeństwo Zarządzania Ruchem Lotniczym Bezzałogowych Statków Powietrznych Studies in Polish
Chorzy ze stresu – dieta i styl życia zwiększające odporność na stres Studies in Polish
Dietetyka na co dzień – żywienie dla zdrowia, dobrego samopoczucia i wzmocnienia sił witalnych Studies in Polish
Interwencja i pomoc psychologiczna wobec ofiar agresji i przemocy Studies in Polish
Jak uniknąć wypalenia zawodowego w swojej pracy? Studies in Polish
Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia – metody i narzędzia pracy Studies in Polish
Kryminalistyczne czynności procesowe a skutki popełnianych błędów Studies in Polish
Kurator sądowy i społeczny – metody i techniki działania Studies in Polish
Kurs przygotowawczy do rekrutacji w Policji Studies in Polish
Mediacje – droga do poszukiwania wzajemnego zrozumienia Studies in Polish
Między ofiarą a sprawcą – charakterystyka ofiar i sprawców przemocy seksualnej oraz metody pracy Studies in Polish
Modus operandi sprawców przestępstw Studies in Polish
Negocjator policyjny Studies in Polish
Praktyczne aspekty rozpoznawania zagrożeń o charakterze kontrwywiadowczym ze strony obcych służb specjalnych Studies in Polish
Prawo pracy w pigułce Studies in Polish
Profilowanie psychologiczne sprawców przestępstw Studies in Polish
Przemoc w rodzinie – diagnoza i metody przeciwdziałania Studies in Polish
Przesłuchanie podejrzanego – wykrywanie kłamstw Studies in Polish
Psychologia w ratownictwie – komunikacja z poszkodowanymi w zamachach, wypadkach, katastrofach, atakach terrorystycznych Studies in Polish
Psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksualnych Studies in Polish
Public Relations dla służb mundurowych Studies in Polish
Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży Studies in Polish
Skuteczność w pracy operacyjnej Studies in Polish
Tajemnice umysłu – kurs szybkiego czytania Studies in Polish
Wypalenie zawodowe w służbach mundurowych Studies in Polish
Wywiad i kontrwywiad – metody i techniki działania Studies in Polish
Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy Studies in Polish
Zespół stresu pourazowego u ofiar zdarzeń traumatycznych Studies in Polish
Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Polsce Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu

Other educational centers
Higher School of Safety - Faculty in BartoszyceBartoszyce
Higher School of Safety - Faculty in GdanskGdańsk
Higher School of Safety - Faculty in GiżyckoGiżycko
Higher School of Safety - Faculty in GliwiceGliwice
Higher School of Safety - Faculty in Jastrzębie ZdrójJastrzębie-Zdrój
Higher School of Safety - Faculty in JaworznoJaworzno
Higher School of Safety - Faculty in Koszalin Koszalin
Higher School of Safety is a vocational institution educating students and giving them opportunities of personal development and creative activity in the fields of life related to human and public security. This problematicity as well as counseling activity are also the main themes of scientific research at Higher School of Safety.

Higher School of Safety is the first higher education institution in Poland preparing specialists in the fields of individual and public safety.

Map

« back - Universities
Privacy Policy