Nowy Sącz, Poland

Higher School of Business National-Louis University in Nowy Sacz

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

University type: economics
University status: non-public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
ManagementStudies in English
Business AnalystStudies in English
Digital Marketing ManagerStudies in English
Event ManagerStudies in English
ManagementStudies in Polish
Business AnalystStudies in Polish
Specjalista ds. administracji publicznejStudies in Polish
Specjalista ds. BHPStudies in Polish
Specjalista ds. logistykiStudies in Polish
Specjalista ds. marki i public relationsStudies in Polish
Specjalista ds. organizacji eventówStudies in Polish
Specjalista ds. rachunkowości i finansówStudies in Polish
Specjalista ds. reklamy internetowejStudies in Polish
Specjalista ds. sprzedażyStudies in Polish
ManagementStudies in Russian
Бизнес-аналитикStudies in Russian
Специалист по интернет маркетингуStudies in Russian

Bachelor's - engineer
Studies
full-time studies
part-time studies
Computer ScienceStudies in English
Business Application DeveloperStudies in English
Computer Graphics and MultimediaStudies in English
Cybersecurity AnalystStudies in English
Game DeveloperStudies in English
Computer ScienceStudies in Polish
Analityk cyberbezpieczeństwaStudies in Polish
Grafik komputerowyStudies in Polish
Programista aplikacji biznesowychStudies in Polish
Programista gier komputerowychStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Russian
Аналитик КибербезопасностиStudies in Russian
Компьютерная графика и мультимедиаStudies in Russian
Разработчик бизнес-приложенийStudies in Russian
Разработчик ИгрStudies in Russian

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
LawStudies in Polish
Law in BusinessStudies in Polish
Prawo w administracjiStudies in Polish
PsychologyStudies in Polish
Business PsychologyStudies in Polish
NeuropsychologyStudies in Polish
Psychologia kliniczna i osobowościStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
ManagementStudies in English
Data AnalysisStudies in English
Financial ManagementStudies in English
Global Business ManagementStudies in English
ManagementStudies in Polish
Accounting and ControllingStudies in Polish
Data AnalysisStudies in Polish
Financial ManagementStudies in Polish
Human Capital ManagementStudies in Polish
Management in Public AdministrationStudies in Polish
Project ManagementStudies in Polish
Organizacja procesowaStudies in Polish
Zarządzanie marketingiemStudies in Polish
Zarządzanie w sektorze HorecaStudies in Polish
ManagementStudies in Russian
Менеджмент в глобальном бизнесеStudies in Russian
Менеджмент в здравоохраненииStudies in Russian
Финансовый менеджментStudies in Russian

MBAmore »
Master of Business Administration Studies in English
MBA Studies in HungarianStudies online
Executive MBA Studies in Polish
Master of Business Administration - Przemysł 4.0 Studies in Polish
Master of Business Administration - Przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi Studies in Polish
Master of Business Administration - Zarządzanie finansami Studies in Polish
Master of Business Administration - Zarządzanie marketingiem w erze cyfrowej Studies in Polish
Master of Business Administration - Zarządzanie w ochronie zdrowia Studies in Polish
Master of Business Administration - Zielona transformacja Studies in Polish
Master of Business Administration: kultura regionów Studies in Polish
Master of Business Administration: Prawne i podatkowe zabezpieczenie płynności finansowej Studies in Polish
Master of Business Administration: Zarządzanie w trzecim sektorze Studies in Polish
MBA Studies in Polish
MBA Studies in SlovakStudies online

Short pg coursesmore »
Accounting and Taxation Studies in Polish
Business Psychology Studies in Polish
Coaching Studies in Polish
Computer Graphics Studies in Polish
Cybersecurity Studies in Polish
Data Analysis Studies in Polish
Human Capital Management Studies in Polish
Logopaedic Studies in Polish
Management in Public Administration Studies in Polish
Management of IT Projects Studies in Polish
Neuropsychology Studies in Polish
Project Management Studies in Polish
Psychological Sexology Studies in Polish
Software Tester Studies in Polish
Traffic Psychology Studies in Polish
Administrator sieci i systemów operacyjnych Studies in Polish
Automatyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych Studies in Polish
Cyberpsychologia Studies in Polish
Data science & machine learning Studies in Polish
Doradztwo sukcesyjne Studies in Polish
Drimagine Studies in Polish
E-commerce i dropshipping Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) Studies in Polish
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Studies in Polish
Edukacja włączająca Studies in Polish
Logistyka i łańcuchy dostaw Studies in Polish
Ochrona danych osobowych i podstawy cyberbezpieczeństwa Studies in Polish
Organizacja procesowa i technologie przemysłu 4.0 Studies in Polish
Programista integracji systemów IT Studies in Polish
Programowanie aplikacji biznesowych - poziom początkujący Studies in Polish
Programowanie aplikacji biznesowych - poziom zaawansowany Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Bezpieczeństwo i higiena pracy Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Biznes i zarządzanie Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Etyka Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Informatyka Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: Matematyka Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela Studies in Polish
Psychogeriatria Studies in Polish
Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa Studies in Polish
Psychologia sądowa Studies in Polish
Psychologia sportu Studies in Polish
Psychoonkologia Studies in Polish
Psychoterapia Studies in Polish
Psychotraumatologia Studies in Polish
Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna Studies in Polish
Sztuczna inteligencja Studies in Polish
Testy psychologiczne w pracy psychologa Studies in Polish
Trener umiejętności społecznych Studies in Polish
Uzależnienia behawioralne Studies in Polish
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Studies in Polish
Zamówienia publiczne Studies in Polish
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Studies in Polish
Zarządzanie oświatą w sektorze niepublicznym Studies in Polish
Zarządzanie oświatą w sektorze publicznym Studies in Polish
Zarządzanie w sektorze HORECA Studies in Polish

Other short coursesmore »
Administrative Law Studies in Polish
Commercial Law Studies in Polish
Computer Graphics Studies in Polish
Computer Networks Studies in Polish
Cryptography Studies in Polish
Databases Studies in Polish
Enterprise Studies in Polish
Financial Accounting Studies in Polish
Information Systems Studies in Polish
Macroeconomics Studies in Polish
Management Accounting Studies in Polish
Oligophrenopedagogy Studies in Polish
Operating Systems Studies in Polish
Physics Studies in Polish
Administracja danymi osobowymi Studies in Polish
Analiza danych i wnioskowanie statystyczne Studies in Polish
Analiza danych z R Studies in Polish
Analiza ekonomiczno-finansowa Studies in Polish
Anatomia, fizjologia i diagnostyka narządu mowy Studies in Polish
Anatomia, fizjologia i diagnostyka narządu słuchu Studies in Polish
Animacja 3D I Studies in Polish
Audyt bezpieczeństwa danych i analiza zagrożeń Studies in Polish
Autyzm, zespół Aspergera - etiologia i specyfikacja rozwojowa Studies in Polish
Badania marketingowe Studies in Polish
Diagnoza uzależnień Studies in Polish
Dydaktyka ogólna Studies in Polish
Dydaktyka specjalna Studies in Polish
Dynamika i symulacja FX I Studies in Polish
Ekonomika turystyki i hotelarstwa Studies in Polish
Fundraising Studies in Polish
Geriatria Studies in Polish
Grafika 2D Studies in Polish
Grupy wsparcia Studies in Polish
Interwencja kryzysowa Studies in Polish
Kierowanie zespołem Studies in Polish
Komputerowe metody zarządzania projektami Studies in Polish
Komunikacja interpersonalna Studies in Polish
Koncepcje zarządzania Studies in Polish
KPA i jego rola w pracy urzędnika Studies in Polish
Kształtowanie kampanii promocyjnych Studies in Polish
Kultura bezpieczeństwa Studies in Polish
Kulturowe i społeczne aspekty funkcjonowania dziecka Studies in Polish
Kulturowe i społeczne aspekty funkcjonowania dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera Studies in Polish
Kulturowe i społeczne aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych Studies in Polish
Kurs English A1 Studies in Polish
Kurs English A2 Studies in Polish
Kurs English B1 Studies in Polish
Kurs English B2 Studies in Polish
Kurs English in Psychology Studies in Polish
Kurs English PRE - A1/Starter Studies in Polish
Marketing personalny Studies in Polish
Marketing w środowisku cyfrowym Studies in Polish
Modelowanie 3D i wizualizacja Studies in Polish
Modelowanie/Sculpting 3D Studies in Polish
Myślenie krytyczne i kreatywne Studies in Polish
Narzędzia informatyczne w rachunkowości Studies in Polish
Onkologia Studies in Polish
Organizacja systemu bezpieczeństwa i ochrona pracy Studies in Polish
Organizacja wydarzeń (case study) Studies in Polish
Pedagogika ogólna Studies in Polish
Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej Studies in Polish
Podstawy geometrii Studies in Polish
Podstawy inżynierii oprogramowania Studies in Polish
Podstawy logopedii Studies in Polish
Podstawy marketingu Studies in Polish
Podstawy prawa Studies in Polish
Podstawy prawno organizacyjne gospodarki odpadami i prawa ochrony środowiska Studies in Polish
Podstawy surdopedagogiki Studies in Polish
Pomoc psychologiczna Studies in Polish
Prawo cywilne i karne Studies in Polish
Prawo organizacji pozarządowych Studies in Polish
Prawo oświatowe w pracy szkoły i nauczyciela Studies in Polish
Prawo pacjentów Studies in Polish
Prawo rodzinne i opiekuńcze Studies in Polish
Proces coachingowy Studies in Polish
Programowanie desktopowych aplikacji biznesowych Studies in Polish
Programowanie internetowych aplikacji biznesowych Studies in Polish
Programowanie w JAVA Studies in Polish
Programowanie w PHP Studies in Polish
Projektowanie baz danych Studies in Polish
Projektowanie mobilnych aplikacji biznesowych Studies in Polish
Psycholog jako biegły sądowy Studies in Polish
Psychologia ogólna: emocje i motywacje Studies in Polish
Psychologia sportu Studies in Polish
Psychologia transportu w Polsce Studies in Polish
Psychologia wychowawcza Studies in Polish
Psychosomatyka Studies in Polish
Rendering/Compositing I Studies in Polish
Rendering/Texturing Studies in Polish
Role i zadania menedżera/coacha Studies in Polish
Rynki finansowe Studies in Polish
Rysunek/Malarstwo Studies in Polish
Społeczne, etyczne i prawne aspekty funkcjonowania osób chorych i ozdrowieńców Studies in Polish
Strategie i procesy personalne Studies in Polish
Substancje psychoaktywne Studies in Polish
Systemy interwencji kryzysowej Studies in Polish
Systemy teleinformatyczne w transporcie Studies in Polish
Systemy zamówień publicznych w prawie polskim i UE Studies in Polish
Sztuczna inteligencja Studies in Polish
Technologie przemysłu 4.0 Studies in Polish
Teorie edukacji integracyjnej i włączającej Studies in Polish
Trauma i dysocjacja Studies in Polish
VFX I Studies in Polish
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Studies in Polish
Wpływ zaburzeń SI na życie emocjonalne i społeczne dziecka oraz na jego umiejętności szkolne Studies in Polish
Wybrane aspekty zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i hotelarskim Studies in Polish
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Studies in Polish
Zaawansowane programowanie gier Studies in Polish
Zachowania organizacyjne Studies in Polish
Zarządzanie produktem i kształtowanie marki Studies in Polish
Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym Studies in Polish
Zarządzanie wartością klienta Studies in Polish
Zastosowanie arkuszy kalkulacyjnych Studies in Polish
Zielona transformacja sektora gospodarki odpadami Studies in Polish

Other educational centers
Uniwersytet Wirtualnej EdukacjiNowy Sącz
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University is a place with great climate for studying. This atmosphere is not only created by beautiful surroundings and modern education facilities, but mostly by high quality of teaching and renowned teaching staff.

WSB-NLU stands for trust, friendship and atmosphere of respect and understanding, created by students, lecturers and administrative staff.
Since 1991 we have successfully been educating young people and teaching them self-confidence. We motivate our students to take initiatives and challenge even the craziest ideas. Joint involvement of school staff and creative thinking abilities have enabled many graduates to pursue their professional ambitions.

Their open minds, flexibility and responsibility allow them not only to build their own prosperity, but also to exert real influence on the communities in which they live. We are proud to have created this place - the University emphasizing practical knowledge and flexibly adjusting to individual aspiration of its students.

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University in Nowy Sacz, Poland, is a non-public university registered by the Polish Ministry of Science and Higher Education with number 342.
University website:
www.wsb-nlu.edu.pl/en

Map

« back - Universities
Privacy Policy