Presentation of the University
Dąbrowa Górnicza, Poland

University of Dąbrowa Górnicza

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

University type: economics
University status: non-public

Doctoral studiesmore »
Management and Marketing Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Business Coaching Studies in Polish
Human Resource Management Studies in Polish
Public Administration Studies in Polish
Akademia Administratorów CISCO Studies in Polish
Akademia Menedżera Sprzedaży Studies in Polish
Akademia menedżerów IT Studies in Polish
Akademia Profesjonalnego Coachingu Studies in Polish
Akademia trenera biznesu Studies in Polish
Akademia Trenerów Lean Management Studies in Polish
Audyt (kontrola wewnętrzna) i compliance w przedsiębiorstwie Studies in Polish
Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia - studia kwalifikacyjne Studies in Polish
Bezpieczeństwo w portach lotniczych Studies in Polish
Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne Studies in Polish
Biologia - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli Studies in Polish
Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych Studies in Polish
Controling i audit w przedsiębiorstwie Studies in Polish
Data Scientist - analiza i zarządzanie bazami danych Studies in Polish
Doradca finansów osobistych Studies in Polish
Doradca podatkowy Studies in Polish
Doradca zawodowy - studia kwalifikacyjne Studies in Polish
Dyplomowany specjalista ds. ubezpieczeń Studies in Polish
Edukacja dla bezpieczeństwa - studia kwalifikacyjne Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne Studies in Polish
Filozofia i etyka - kwalifikacyjne studia podyplomowe Studies in Polish
Fizyka - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli Studies in Polish
Geografia - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli Studies in Polish
Grafika komputerowa i multimedia Studies in Polish
Historia - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli Studies in Polish
HR Business Partner Studies in Polish
Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym Studies in Polish
Innowacyjne zarządzanie gospodarką energetyczną Studies in Polish
Integracja sensoryczna Studies in Polish
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne Studies in Polish
Kadry i płace w praktyce Studies in Polish
Konsultant - doradca biznesowy Studies in Polish
Korekcja wad postawy Studies in Polish
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości Studies in Polish
Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe Studies in Polish
Lean Management Studies in Polish
Logistyka i spedycja dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne Studies in Polish
Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym Studies in Polish
Logopedia - studia kwalifikacyjne Studies in Polish
Master Coaching - Zaawansowane narzędzia coachingowe Studies in Polish
Matematyka - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli Studies in Polish
Menedżer Jakości Studies in Polish
Menedżer Logistyki Studies in Polish
Neurologopedia - studia kwalifikacyjne Studies in Polish
Neurorehabilitacja Studies in Polish
Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Inspektor ochrony danych Studies in Polish
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej Studies in Polish
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - studia kwalifikacyjne Studies in Polish
Podyplomowe studia doskonalące dla katechetów, nauczycieli religii Studies in Polish
Podyplomowe studia wyceny i gospodarki nieruchomościami Studies in Polish
Polityka personalna w administracji publicznej Studies in Polish
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Studies in Polish
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Studies in Polish
Prawo zamówień publicznych Studies in Polish
Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli Studies in Polish
Psychokorekcja zaburzeń zachowania Studies in Polish
Psychologia przywództwa Studies in Polish
Rachunkowość i finanse Studies in Polish
Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - studia kwalifikacyjne Studies in Polish
Sieci komputerowe i Internet rzeczy Studies in Polish
Socjoterapia i resocjalizacja- studia kwalifikacyjne Studies in Polish
Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży Studies in Polish
Studia podyplomowe dla członków rad nadzorczych Studies in Polish
Surdopedagogika - studia kwalifikacyjne Studies in Polish
Technologia informacyjna i informatyka w szkole - studia kwalifikacyjne Studies in Polish
Terapia manualna Studies in Polish
Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji - studia kwalifikacyjne Studies in Polish
Transport i spedycja - CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB Studies in Polish
Turkusowe organizacje: Holilider - Integralny Lider Organizacji Przyszłości Studies in Polish
Tyflopedagogika-studia kwalifikacyjne Studies in Polish
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjne Studies in Polish
Wychowanie do życia w rodzinie-kwalifikacyjne studia podyplomowe Studies in Polish
Zamówienia publiczne i zarządzanie projektem Studies in Polish
Zarządzanie BHP - patronat TÜV Nord i Wyższy Urząd Górniczy Studies in Polish
Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych Studies in Polish
Zarządzanie kadrą kierowniczą w administracji publicznej Studies in Polish
Zarządzanie nieruchomościami Studies in Polish
Zarządzanie placówkami oświatowymi Studies in Polish
Zarządzanie projektami Studies in Polish
Zarządzanie Projektami Rozwojowymi Studies in Polish
Zarządzanie rozwojem w biznesie Studies in Polish
Zarządzanie ryzykiem w transporcie Studies in Polish
Zarządzanie siecią retail Studies in Polish
Zarządzanie zasobami ludzkimi dla straży pożarnej Studies in Polish
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - studia kwalifikacyjne Studies in Polish
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym Studies in Polish

Other short coursesmore »
Akademia Liderów Biznesu. Innowacyjne podejście do biznesu Studies in Polish
Akademia Managera Trade Marketingu Studies in Polish
Aktualne możliwości oraz kierunki rozwoju fizjoterapii pediatrycznej w dziedzinie usprawniania dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego Studies in Polish
Analiza dowodów elektronicznych w postępowaniach związanych z przestępczością komputerową oraz internetową Studies in Polish
Asertywność Studies in Polish
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania usługami informatycznymi wg normy ISO/IEC 20000:2005 Studies in Polish
Autopreznetacja z elementami protokołu dyplomtycznego Studies in Polish
Bezpieczeństwo systemów informatycznych Studies in Polish
Budowa aplikacji bazodanowych dla urządzeń mobilnych systemem operacyjnym Android Studies in Polish
Certyfikat ECDL Profile - Moduł B1: Podstawy pracy z komputerem Studies in Polish
Certyfikat ECDL Profile - Moduł B2: Podstawy pracy w sieci Studies in Polish
Certyfikat ECDL Profile - Moduł B3: Przetwarzanie tekstów Studies in Polish
Certyfikat ECDL Profile - Moduł B4: Arkusze kalkulacyjne Studies in Polish
Certyfikat ECDL Profile - Moduł S1: Użytkowanie baz danych Studies in Polish
Certyfikat ECDL Profile - Moduł S2: Grafika menedżerska i prezentacyjna Studies in Polish
Certyfikat ECDL Profile - Moduł S3: IT Security Studies in Polish
Certyfikat EPP E-NAUCZYCIEL Studies in Polish
Certyfikowany Analityk Ryzyka wg ISO/IEC 31010 Studies in Polish
Certyfikowany Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji wg ISO 27001 Studies in Polish
Certyfikowany Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw wg ISO 28000 Studies in Polish
Certyfikowany Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 Studies in Polish
Certyfikowany Manager ds. Zarządzania Ryzykiem wg ISO 31000 Studies in Polish
Cisco Certified Entry Network Associate Studies in Polish
Cisco Certified Entry Network Technician Studies in Polish
Delegowanie Studies in Polish
Diagnostyka i terapia w ramach ortopedycznej terapii manualnej Studies in Polish
Diagnostyka obrazowa Studies in Polish
Doradztwo zawodowe w szkole Studies in Polish
Dowód elektroniczny. Informatyka śledcza. Przestępstwa komputerowe Studies in Polish
Drama, jako metoda aktywizująca uczniów Studies in Polish
Efektywne przywództwo Studies in Polish
Efektywność biznesowa szkoleń - jak to osiągnąć? Studies in Polish
Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna w placówce oświatowej Studies in Polish
Formułowanie planu rozwoju klastra - czyli jak budować biznesplan klastra Studies in Polish
Innowacyjny pracownik - trening kreatywności i twórczego myślenia Studies in Polish
Jak prowadzić działania w mediach społecznościowych - Facebook PRO Studies in Polish
Jak zwiększyć skuteczność komunikacji w organizacji Studies in Polish
Jednolity plik kontrolny - aspekty prawne oraz podatkowe Studies in Polish
Kierowanie motywacyjne Studies in Polish
Kinesiotaping Studies in Polish
Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa Studies in Polish
Komputerowe wspomaganie projektów inżynierskich w przestrzeni dwuwymiarowej - moduł Studies in Polish
Komunikacja i budowanie zespołów Studies in Polish
Komunikacja interpersonalna. Efektywne komunikowanie się wewnątrz firmy i w jej otoczeniu zewnętrznym Studies in Polish
Koncepcja Terapii manualnej wg PLAATSMANA Studies in Polish
Kreatywność w biznesie - Mind Mapping dla managerów Studies in Polish
Kurs animatora czasu wolnego (w formie warsztatów) Studies in Polish
Kurs diagnostyki obrazowej Studies in Polish
Kurs Instruktora Nordic Walking Studies in Polish
Kurs Integracji sensorycznej (stopień I II) Studies in Polish
Kurs języka obcego dla dzieci ESJOKIDS Studies in Polish
Kurs metoda Neurac Studies in Polish
Kurs na audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) Studies in Polish
Kurs na audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS) Studies in Polish
Kurs Neurorehabilitacja Studies in Polish
Kurs obsługi systemu Linux - NDG Linux Essentials Studies in Polish
Kurs plastrowania - kinesiotaping Studies in Polish
Kurs Terapia manualna Studies in Polish
Kurs wychowawców i kierowników kolonijnych (w formie warsztatów) Studies in Polish
Kursy językowe Studies in Polish
Kursy specjalistyczne Studies in Polish
Leadership Studies in Polish
Metoda PNF w pracy z pacjentem neurologicznym Studies in Polish
Metoda symultaniczno-sekwencyjna dedykowana dla oświaty Studies in Polish
Metodyka praktycznej nauki zawodu z zakresu logistyki Studies in Polish
Mierzenie jakości pracy szkoły z zastosowaniem komputera Studies in Polish
Możliwości usprawnienia praocesów logistycznych i marketingowych w wykorzystaniem RFID Studies in Polish
Neurolingwistyczne programowanie (NLP) Studies in Polish
Neurorehabilitacja Studies in Polish
Nowa podstawa programowa języków obcych - wdrażanie i realizacja w kontekście ramowych planów nauczania w szkole podstawowej Studies in Polish
Nowelizacja Prawa zamówień publicznych w 2016 uwzględniająca nowe dyrektywy Unii Europejskiej i ich wpływ na praktykę udzielania zamówień Studies in Polish
Nowy nadzór pedagogiczny a ewaluacja wewnętrzna pracy placówki Studies in Polish
Ocena pracownicza skierowana na rozwój Studies in Polish
Ochrona danych osobowych - szkolenie dla pracowników Studies in Polish
Ochrona danych osobowych - zaawansowane warsztaty Studies in Polish
Ochrona danych osobowych - zasady przetwarzania danych osobowych w spółdzielni mieszkaniowej Studies in Polish
Ochrona danych osobowych w biznesie - szkolenie dla przedsiębiorców Studies in Polish
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole Studies in Polish
Organizacja pracy i egzekwowanie poleceń Studies in Polish
Organizacja usług w przedsiębiorstwie zgodnie z Biblioteką Information Technology Infrastructure Library (Itil) Oraz Pn Iso/Eic 20000-1/2 Studies in Polish
Organizacja usług w przedsiębiorstwie zgodnie z biblioteką Information Technology Infrastructure Library oraz PN ISO EIC 20000-1/2 Studies in Polish
Planowanie finansowe przedsięwzięć inwestycyjnych - warsztaty praktyczne Studies in Polish
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego Studies in Polish
Podstawy IPv6 Studies in Polish
Polityka rozwoju w oparciu o klastry Studies in Polish
Połączenia VPN Typu REMOTE ACCESS I SSL VPN (CLIENT I CLIENTLESS - PORTAL) - CISCO ASA. Studies in Polish
Praca z dziećmi wielokulturowymi w szczególności z dziećmi romskimi Studies in Polish
Praca z dziećmi wielokulturowymi w szczególności z dziećmi romskimi - Częstochowa Studies in Polish
Praktyczne wykorzystanie tuneli GRE OVER IPSec na routerach CISCO Studies in Polish
Prawo cywilne z elementami postępowania cywilnego Studies in Polish
Prawo gospodarcze i handlowe Studies in Polish
Prawo pracy w praktyce Studies in Polish
Prawo pracy z elementami ubezpieczeń społecznych Studies in Polish
Prezentacja i autoprezentacja w sytuacjach zawodowych Studies in Polish
Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy Studies in Polish
Projektowanie procesu kształcenia z zastosowaniem tablicy interaktywnej Studies in Polish
Projektowanie w AutoCAD Studies in Polish
Prowadzenie konstruktywnych rozmów z pracownikami Studies in Polish
Przygotowanie do egzaminów Studies in Polish
Przygotowanie organizacji do realizacji wymagań Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Studies in Polish
Realizacja zadań magazynowych zgodnie z zasadami efektywnego wykorzystania infrastruktury i suprastruktury magazynowej Studies in Polish
Rola, zadania i odpowiedzialność dyrektora szkoły w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji Studies in Polish
Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach Studies in Polish
Samoświadomość, work life balance, projektowanie własnych wyborów i działań Studies in Polish
Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników Studies in Polish
Skuteczne zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie Studies in Polish
Sposoby radzenia sobie ze stresem życiowym i zawodowym - trening antystresowy Studies in Polish
Stres. Sposoby radzenia sobie ze stresem życiowym i zawodowym - nabywanie sprawności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi oraz eliminowania symptomów stresu Studies in Polish
Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej Studies in Polish
Szkolenia z zakresu charakterystyk, zabezpieczenia i wstępnego rozpoznania dowodu cyfrowego. Specyfika przestępstw komputerowych Studies in Polish
Szkolenie akredytowane Agile Project Management Foundation z egzaminem Studies in Polish
Szkolenie akredytowane Agile Project Management Foundation z egzaminem (E-LEARNING) Studies in Polish
Szkolenie akredytowane Agile Project Management Practitioner z egzaminem Studies in Polish
Szkolenie akredytowane Agile Project Management Practitioner z egzaminem ( E - LEARNING) Studies in Polish
Szkolenie akredytowane PRINCE2 Foundation z egzaminem Studies in Polish
Szkolenie akredytowane PRINCE2 Foundation z egzaminem (E - LEARNING) Studies in Polish
Szkolenie akredytowane PRINCE2 Practitioner z egzaminem Studies in Polish
Szkolenie akredytowane PRINCE2 Practitioner z egzaminem (E - LEARNING) Studies in Polish
Szkolenie dotyczące aktywizacji sprzedaży Studies in Polish
Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami Studies in Polish
Szkolenie z zakresu oceny znaczenia zmiany w transporcie kolejowym zgodnie z rozporządzeniem KE nr 402/2013 Studies in Polish
Szkolenie z zakresu podstaw wiedzy o transporcie kolejowym Studies in Polish
Szkolenie z zakresu tworzenia strategii rozwoju i poprawy bezpieczeństwa Studies in Polish
Szkolenie z zakresu zarządzania ryzykiem w transporcie kolejowym Studies in Polish
Team building Studies in Polish
Techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych - warsztaty praktyczne Studies in Polish
Terapia manualna Studies in Polish
Tłumaczenie pisemne wspomagane komputerowo Studies in Polish
Trener personalny Studies in Polish
Tunele IPSec SITE-2-SITE pomiędzy urządzeniami CISCO ASA a ROUTERAMI CISCO ISR Studies in Polish
Tworzenie aktów prawa wewnątrzszkolnego, w tym statutów Studies in Polish
Umuzykalnienie z elementami rytmiki, program pt. "Latawiec i wiatr" Studies in Polish
Umuzyklanienie z elementami rytmiki, program pt. "Latawiec i wiatr" Studies in Polish
Warsztaty wokalno - taneczne "Nóżka za Nóżką" Studies in Polish
Wspomaganie ucznia w kontekście jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych Studies in Polish
Wychowanie patriotyczne we współczesnej szkole Studies in Polish
Wypalenie zawodowe - objawy i sposoby radzenia sobie Studies in Polish
Zaburzenia stabilizacji ciała u dzieci i dorosłych Studies in Polish
Zaburzenia stabilizacji ciała u dzieci i dorosłych-podstawy teoretyczne, diagnostyczne i terapeutyczne Studies in Polish
Zarządzanie czasem. Rozwijanie umiejętności skutecznego planowania i wydajnej organizacji czasu pracy Studies in Polish
Zarządzanie czasem. Rozwijanie umiejętności skutecznego planowania i wydajnej organizacji czasu pracy. Studies in Polish
Zarządzanie imprezą masową Studies in Polish
Zarządzanie jakością w projektach Studies in Polish
Zarządzanie klastrem w gospodarce globalnej Studies in Polish
Zarządzanie motywacją poprzez coaching Studies in Polish
Zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2 (poziom Fundation, Practitional) Studies in Polish
Zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2 (poziom Fundation, Practitioner) Studies in Polish
Zarządzanie przez cele Studies in Polish
Zarządzanie ryzykiem w projektach Studies in Polish
Zarządzanie wizerunkiem w kryzysie Studies in Polish
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - AC/DC Studies in Polish
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Ja - menedżer Studies in Polish
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Rekrutacja i selekcja pracowników Studies in Polish
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - System ocen okresowych Studies in Polish
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – AC/ DC Studies in Polish
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Ja – Menedżer Studies in Polish
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Rekrutacja i selekcja personelu Studies in Polish
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – System Oceny Okresowych Studies in Polish
Zarządzanie zasobami ludzkimi dla Służb Mundurowych (POLICJA) Studies in Polish
Zarządzanie zespołem Studies in Polish
Zarządzanie zmianą Studies in Polish
Zastosowanie sieci neuronowych w planowaniu produkcji mieszanin wieloskładnikowych Studies in Polish
Znowelizowany System Informacji Oświatowej Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Wydział Nauk Stosowanych

Other educational centers
University of Dąbrowa Górnicza - Faculty in CieszynCieszyn
University of Dąbrowa Górnicza - Faculty in KrakowCracow
University of Dąbrowa Górnicza - Faculty in OlkuszOlkusz
University of Dąbrowa Górnicza - Faculty in ŻywiecŻywiec

University of Dąbrowa Górnicza, founded in 1995, has several years of experience in educating students, conducting research and co-operating with state economy. Along with doing research, the University is teaching students according to the educational challenges of the modern world. The study programs are constantly being updated and broadened, aiming especially at interdisciplinarity and internationalization. The University is increasing the number of various ways and modes of studying and provides students with the possibility of organizing their own individual study plans. The University, being present on the local, state and international level, ensures the excellence in the quality of a diploma and provides wide and unrestricted access to knowledge.

With about 6 000 students and nearly 200 employees (academic staff 180), the University of Dąbrowa Górnicza offers bachelor, master, bachelor in engineering, doctorate and postgraduate programs.

The academic part of the university is organized into one main faculty of Management, IT and Social Studies. The faculty comprises of 10 departments. Several institutions are affiliated to the Academy including Centre of Foreign Languages, Centre for Security Research and Education of Uniformed Services, Centre for Modern Teaching Techniques.

Participation in the EU and other international and research projects in the framework of Lifelong Learning Programme, ERASMUS, ERASMUS MUNDUS has grown into multilateral joint agreements with universities in many European countries and Asia. University of Dąbrowa Górnicza has about 60 bilateral cooperation agreements with foreign universities, both from European and non-European countries.

University

Choosing a higher education institution first of all you should take into account our educational offer, achievements, and the possibility of finding an attractive, well-paid job, which depends on candidate's skills and abilities. Job market changing constantly forces candidates to obtain high quality education. Our diploma is the best key to your future career.

Challenges of contemporary United Europe make that our Alma Mater realises the rules of high quality education, professionalism and partnership. It also prepares well-qualified specialists, who are able to fulfil the requirements of modern economy in the following branches: effective business management as well as human potential, informative engineering, e-business, inter-human communication, sociology and international relations. International relations are one of the most dynamic activities of the University, which is an active member of the international network of co-operating educational institutions in EU and other countries. This co-operation covers intense academic research, conferences and seminars, teacher and student exchange within international agreements, most of which are implemented with the EU support. Students are also engaged in student exchange in the range of European programmes such as: Tempus, Phare, Socrates Erasmus.

Our students use the most modern multimedia means, achieve different English and German certificates for example: Certificate of London Chamber of Commerce and Industry - LCCI, European Language Certificates- TELC, in the field of IT - the Certificate of Microsoft Certified Professional - MCP.

More than three hundred academic staff assure high level of teaching as well as scientific research. They are visible in effective methods of teaching, organising many scientific conferences, international co-operation, which raise the level of scientific works and Academy's development.

Trying to fulfil contemporary requirements of education, our Academy, not only targets on scientific and didactic activities but also, as the only institution of higher education in Poland, it has developed the educational package of Leaders' School, Career Office and the award of Leader of a Year, which open a career path for the young elite of our region.

  University of Dąbrowa Górnicza possesses a new modern campus. Students have at their disposal: audiovisual and computer laboratories, multimedia library and sports facilities.
The achievements of our University let the institution take the high position in higher education rankings, organised by the following prestigious newsweeks like: "Wprost", "Polityka" and "Home Market".

Wishing you all the best and successes in your future professional career!

Map

« back - Universities