Presentation of the University
Skoczów, Poland

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych w Skoczowie

University type: other universities
University status: non-public

Short pg coursesmore »
Occupational Therapy Studies in Polish
Social Work Studies in Polish
Asystent rodziny Studies in Polish
Coaching i doradztwo zawodowe Studies in Polish
Edukacja i rewalidacja osób niepełnosprawnych w tym osób z autyzmem i zespołem Aspergera Studies in Polish
Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością umysłową - oligofrenopedagogika Studies in Polish
Inspektor danych osobowych z archiwistyką Studies in Polish
Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Studies in Polish
Logopedia z komunikacją alternatywną Studies in Polish
Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną Studies in Polish
Trener umiejętności społecznych Studies in Polish
Zarządzanie placówkami oświatowymi Studies in Polish
Zoopsychologia Studies in Polish

Other educational centers
Higher School of Safety in Poznan - Faculty in BartoszyceBartoszyce
Higher School of Safety in Poznan - Faculty in GdanskGdańsk
Higher School of Safety in Poznan - Faculty in GiżyckoGiżycko
Higher School of Safety in Poznan - Faculty in GliwiceGliwice
Higher School of Safety in Poznan - Faculty in JaworznoJaworzno
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu ZdrojuJastrzębie Zdrój

Map

« back - Universities
Privacy Policy