Skoczów, Poland

Higher School of Safety - Faculty in Skoczów

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Skoczowie

University type: other universities
University status: non-public

MBAmore »
Executive MBA Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Childcare Pedagogy Studies in Polish
Cybersecurity Studies in Polish
Human Resources Management Studies in Polish
Library and Information Science Studies in Polish
Occupational Therapy Studies in Polish
Security Education Studies in Polish
Agent celny Studies in Polish
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej Studies in Polish
Autokreacja i budowanie wizerunku Studies in Polish
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne Studies in Polish
Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej Studies in Polish
Coaching i doradztwo zawodowe Studies in Polish
Doskonalenie kompetencji wychowawczych Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studies in Polish
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Studies in Polish
Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe Studies in Polish
Hortiterapia Studies in Polish
Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką Studies in Polish
Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Studies in Polish
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości Studies in Polish
Logopedia z komunikacją alternatywną Studies in Polish
Mediacje i negocjacje Studies in Polish
Menadżer Bezpieczeństwa i Compliance w przedsiębiorstwie Studies in Polish
Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką Studies in Polish
Menadżer bezpieczeństwa w biznesie Studies in Polish
Menadżer BHP z metodyką Studies in Polish
Menadżer czasu wolnego i kultury Studies in Polish
Menadżer turystyki zdrowotnej Studies in Polish
Migracje i uchodźctwo Studies in Polish
Naturoterapia z profilaktyką zdrowia Studies in Polish
Neuropsychologia kliniczna Studies in Polish
Obrona terytorialna Studies in Polish
Pedagogika korekcyjna z socjoterapią Studies in Polish
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką i terapią uzależnień Studies in Polish
Prewencja i zwalczanie handlu ludźmi Studies in Polish
Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego Studies in Polish
Psychologia dochodzeniowo-śledcza Studies in Polish
Psychologia przywództwa w praktyce Studies in Polish
Psychologia zagrożeń społecznych – profilaktyka i interwencja Studies in Polish
Psychopatologie Studies in Polish
Terapia pedagogiczna w szkole podstawowej Studies in Polish
Turystyka uzdrowiskowa i SPA Studies in Polish
Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa Studies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie Studies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studies in Polish
Zarządzanie BHP Studies in Polish
Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego Studies in Polish
Zarządzanie kryzysowe w Województwie, Powiecie i Gminie Studies in Polish
Zarządzanie oświatą Studies in Polish
Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury Studies in Polish
Zoopsychologia Studies in Polish

Other short coursesmore »
Koordynator opieki senioralnej Studies in PolishStudies online
Kurator sądowy i społeczny – metody i techniki działania Studies in PolishStudies online
Negocjator policyjny Studies in PolishStudies online
Prawo pracy w pigułce Studies in Polish
Przemoc w rodzinie – diagnoza i metody przeciwdziałania Studies in PolishStudies online
Psychologia w ratownictwie – komunikacja z poszkodowanymi w zamachach, wypadkach, katastrofach, atakach terrorystycznych Studies in PolishStudies online
Public relations dla służb mundurowych Studies in PolishStudies online
Wypalenie zawodowe w służbach mundurowych Studies in PolishStudies online
Wystąpienia publiczne wcale nie takie straszne Studies in Polish
Zespół stresu pourazowego u ofiar zdarzeń traumatycznych w tym zamachów terrorystycznych i katastrof Studies in PolishStudies online

Faculties, schools of studymore »
Wydział Nauk Społecznych w Skoczowie

Other educational centers
Higher School of Safety - Faculty in BartoszyceBartoszyce
Higher School of Safety - Faculty in GdanskGdańsk
Higher School of Safety - Faculty in GiżyckoGiżycko
Higher School of Safety - Faculty in GliwiceGliwice
Higher School of Safety - Faculty in Jastrzębie ZdrójJastrzębie-Zdrój
Higher School of Safety - Faculty in JaworznoJaworzno
Higher School of Safety - Faculty in Koszalin Koszalin

Map

« back - Universities
Privacy Policy