Presentation of the University
Katowice, Poland

University of Silesia in Katowice

Uniwersytet Śląski w Katowicach

University type: universities
University status: public


Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
AdministrationStudies in Polish
Applied Social SciencesStudies in Polish
Art Education in The ArtsStudies in Polish
Art TherapyStudies in Polish
Artistic Education in The Field of Music ArtsStudies in Polish
BiologyStudies in Polish
BiophysicsStudies in Polish
BiotechnologyStudies in Polish
ChemistryStudies in Polish
Classical PhilologyStudies in Polish
Cognitive ScienceStudies in Polish
Cultural StudiesStudies in Polish
DirectingStudies in Polish
EconophysicsStudies in Polish
EnterpriseStudies in Polish
Environmental ProtectionStudies in Polish
Ethnology and Cultural AnthropologyStudies in Polish
Family SciencesStudies in Polish
Games and Cyberspace DesignStudies in Polish
GeographyStudies in Polish
GeologyStudies in Polish
GeophysicsStudies in Polish
Historical TourismStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
History of ArtStudies in Polish
Human Resource ManagementStudies in Polish
Information in the e-society InstitutionsStudies in Polish
Inter-Faculty Individual StudiesStudies in Polish
Journalism and Social CommunicationStudies in Polish
Library and Information ScienceStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
Media CultureStudies in Polish
Mediterranean StudiesStudies in Polish
National and International SecurityStudies in Polish
Oligophrenopedagogy of Art TherapyStudies in Polish
Organization of Film and Television ProductionStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
PhilologyStudies in Polish
Philosophical Counceling and CoachingStudies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
PhysicsStudies in Polish
Polish international StudiesStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Political and Public ConsultingStudies in Polish
Political ScienceStudies in Polish
Promotional and Crisis CommunicationStudies in Polish
Slavonic StudiesStudies in Polish
Social and Cultural Animation with Cultural EducationStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
SociologyStudies in Polish
Special EducationStudies in Polish
Technical PhysicsStudies in Polish
Doradztwo i infobrokerstwo historyczneStudies in Polish
Malarstwo i Projekty InterdyscyplinarneStudies in Polish
Muzyka w multimediachStudies in Polish
Sztuka pisaniaStudies in Polish

Bachelor's - engineer
Studies
full-time studies
part-time studies
Materials Science and EngineeringStudies in English
Applied Computer ScienceStudies in Polish
Applied GeologyStudies in Polish
Biomedical EngineeringStudies in Polish
Chemical TechnologyStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
Material EngineeringStudies in Polish
MechatronicsStudies in Polish
Medical PhysicsStudies in Polish
Technical PhysicsStudies in Polish
Inżynieria Zagrożeń ŚrodowiskowychStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
Biotechnology - Environmental BiotechnologyStudies in English
Biotechnology - Plant BiotechnologyStudies in English
Computer Science - Modelling and Visualisation in BioinformaticsStudies in English
English Studies - American and Canadian Studies for Intercultural Communications and DiplomacyStudies in English
Games and Virtual Reality Design - Computer Games GraphiesStudies in English
Games and Virtual Reality Design - Sound in GamesStudies in English
Materials Science and Engineering - BiomateriałyStudies in English
Materials Science and Engineering - Materials ScienceStudies in English
MechatronikaStudies in English
Pedagogy - Resocialization with Intercultural EducationStudies in English
Physics - Naofizyka i materiały mezoskopowe - modelowanie i zastosowanieStudies in English
Resocialization with Intercultural EducationStudies in English
Theoretical PhysicsStudies in English
AdministrationStudies in Polish
Art Education in The ArtsStudies in Polish
Artistic Education in The Field of Music ArtsStudies in Polish
BiologyStudies in Polish
Biomedical EngineeringStudies in Polish
BiophysicsStudies in Polish
BiotechnologyStudies in Polish
ChemistryStudies in Polish
Classical PhilologyStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
Cultural StudiesStudies in Polish
DirectingStudies in Polish
EconophysicsStudies in Polish
EnterpriseStudies in Polish
Environmental ProtectionStudies in Polish
Ethnology and Cultural AnthropologyStudies in Polish
Family SciencesStudies in Polish
Games and Cyberspace DesignStudies in Polish
GeographyStudies in Polish
GeologyStudies in Polish
GeophysicsStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
Inter-Faculty Individual StudiesStudies in Polish
Journalism and Social CommunicationStudies in Polish
Library and Information ScienceStudies in Polish
Material EngineeringStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
MechatronicsStudies in Polish
Media CultureStudies in Polish
Medical PhysicsStudies in Polish
National and International SecurityStudies in Polish
Organization of Film and Television ProductionStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
PhilologyStudies in Polish
Philosophical Counceling and CoachingStudies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
PhysicsStudies in Polish
Polish international StudiesStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Political ScienceStudies in Polish
Slavonic StudiesStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
SociologyStudies in Polish
Technical PhysicsStudies in Polish
TourismStudies in Polish
Antropologia Języka i KomunikacjiStudies in Polish
Biologia żywności i żywieniaStudies in Polish
Edukacja kulturalnaStudies in Polish
Malarstwo i Projekty InterdyscyplinarneStudies in Polish
Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapiąStudies in Polish
Środkowoeuropejskie studia historyczneStudies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
Graphic ArtsStudies in Polish
LawStudies in Polish
PsychologyStudies in Polish
Realization of Film, Television and Photo ImageStudies in Polish
TheologyStudies in Polish

Doctoral studiesmore »
Biologia - Advanced methods in biotechnology and biodiversity Studies in English
Materials science and engineering Studies in English
Phd in Physics Studies in English
Bibliology and Information Science Studies in Polish
Chemistry Studies in Polish
Computer Science Studies in Polish
Cultural Studies Studies in Polish
Fine Art Studies in Polish
Geography Studies in Polish
Geology Studies in Polish
History Studies in Polish
Law Studies in Polish
Linguistics Studies in Polish
Literary science Studies in Polish
Material Engineering Studies in Polish
Mathematics Studies in Polish
Pedagogy Studies in Polish
Philosophy Studies in Polish
Physics Studies in Polish
Political science Studies in Polish
Psychology Studies in Polish
Sociology Studies in Polish
Theology Studies in Polish

MBAmore »
Executive MBA Studies in Polish
Media Management MBA Studies in Polish
Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Finansami Studies in Polish
Executive MBA dla sektora lotniczego Studies in Polish

Double degreemore »
Europäischer Masterstudiengang für Lexikographie Studies in German
European Master in Lexicography Studies in English
Université du Maine w Le Mans, France Studies in English

Short pg coursesmore »
Optometry Studies in Polish
Komunikacja i Etykieta Interkulturowa Krajów Niemieckojęzycznych Studies in Polish
Kurs dokształcający The School of US Business & Law Studies in Polish
Kurs Filozoficzne warsztaty rozwojowe Studies in Polish
Kurs Metody coachingowe w edukacji Studies in Polish
Kwalifikacyjne podyplomowe studia pedagogiczne przygotowujące do nauczania przedmiotu chemia/fizyka Studies in Polish
Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia Pedagogiczno-Dydaktyczne WNS Studies in Polish
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Studies in Polish
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Coaching Strategiczny Studies in Polish
Kwalifikacyjne studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Studies in Polish
Kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej: Resocjalizacja i socjoterapia Studies in Polish
Neurodydaktyka z grywalizacją i techniką informacyjną Studies in Polish
Podyplomowe Historyczne Studia Śląskoznawcze Studies in Polish
Podyplomowe kwalifikacyjne studia dla nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej i wychowania do życia w rodzinie Studies in Polish
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Historyczne Studies in Polish
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne Studies in Polish
Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania Studies in Polish
Podyplomowe Studia Arteterapia Studies in Polish
Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Studies in Polish
Podyplomowe studia doskonalące „Transl@tor: technologie informatyczne wspomagające tłumaczenie” Studies in Polish
Podyplomowe Studia Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne Studies in Polish
Podyplomowe Studia Filozofii i Etyki Studies in Polish
Podyplomowe Studia Historii Sztuki Studies in Polish
Podyplomowe Studia Kształcenia Kompetencji Etycznych. Etyka stosowana Studies in Polish
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne „Edukacja Informatyczna i Techniczna " Studies in Polish
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne „Informatyka na III i IV etapie edukacyjnym” Studies in Polish
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne Studies in Polish
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego Studies in Polish
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi Studies in Polish
Podyplomowe Studia Menedżerskie Studies in Polish
Podyplomowe Studia Pedagogika Specjalna w zakresie Oligofrenopedagogiki Studies in Polish
Podyplomowe Studia Prawa Gospodarczego i Handlowego Studies in Polish
Podyplomowe studia Prawne aspekty pracy dziennikarza śledczego Studies in Polish
Podyplomowe Studia Prawo w ochronie zdrowia Studies in Polish
Podyplomowe Studia Psychologia Zachowań Społecznych Studies in Polish
Podyplomowe Studia Teologii Pastoralnej Studies in Polish
Podyplomowe Studia Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami Studies in Polish
Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie Studies in Polish
Podyplomowe Studia Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich z Elementami Coachingu Studies in Polish
Studia podyplomowe „E-zdrowie” Studies in Polish
Studia Podyplomowe „Kulturowe Fundamenty Europy” Studies in Polish
Studia podyplomowe „Społeczeństwo Prosumenckie - Prosumencka Energetyka" Studies in Polish
Studia podyplomowe Analiza instrumentalna Studies in Polish
Studia Podyplomowe dla nauczycieli kwalifikujące do nauczania przedmiotu „biologia” Studies in Polish
Studia Podyplomowe dla nauczycieli kwalifikujące do nauczania przedmiotu „Przyroda” w szkole podstawowej Studies in Polish
Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej Studies in Polish
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność - LOGOPEDIA Studies in Polish
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność – NEUROLOGOPEDIA Studies in Polish
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność – SURDOLOGOPEDIA Studies in Polish
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne z Oligofrenopedagogiki Studies in Polish
Studia Podyplomowe Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa Studies in Polish
Studia podyplomowe Mediacje szkolne i podstawy prawa dla nauczycieli Studies in Polish
Studia Podyplomowe Nauczanie Języków Obcych w Wychowaniu Przedszkolnym i Edukacji Wczesnoszkolnej Studies in Polish
Studia Podyplomowe Obcy Język Biznesu (język angielski) Studies in Polish
Studia Podyplomowe Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji Studies in Polish
Studia podyplomowe Prawne aspekty kierowania placówką oświatową Studies in Polish
Studia podyplomowe Prawne aspekty prowadzenia działalności twórczej, artystycznej i managementu Studies in Polish
Studia Podyplomowe Rodziny Studies in Polish
Studia Podyplomowe Teologii Duchowości Studies in Polish
Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego Studies in Polish
Studia Podyplomowe Wiedzy o Społeczeństwie Studies in Polish
Studia Podyplomowe Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne Studies in Polish
Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Studies in Polish
Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej - The School of Chinese Law and Culture Studies in Polish
Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia Studies in Polish
Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia Studies in Polish
Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii, gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej Studies in Polish

Other short coursesmore »
Filozoficzne warsztaty rozwojowe Studies in Polish
Kursy języka polskiego Studies in Polish
Metody coachingowe w edukacji Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Faculty of Arts
Faculty of Biology and Environment Protection
Faculty of Earth Sciences
Faculty of Ethnology and Educational Studies
Faculty of Informatics and Materials Science
Faculty of Law and Administration
Faculty of Mathematics, Physics and Chemistry
Faculty of Pedagogy and Psychology
Faculty of Philology
Faculty of Radio and Television
Faculty of Social Sciences
Faculty of Theology

Other educational centers
School of Management of University of Silesia Chorzów
University of Silesia in Katowice - Faculty of Art in CieszynCieszyn
University of Silesia in Katowice - Faculty of Ethnology and Sciences of Education in CieszynCieszyn
University of Silesia in Katowice - Faculty of Philology in SosnowiecSosnowiec


The University of Silesia is one of the largest institutions of higher education in Europe.

The University has 12 faculties: Fine Arts and Music; Biology and Environmental Protection; Ethnology and Educational Science; Philology; Computer Science and Materials Science; Mathematics, Physics and Chemistry; Earth Sciences; Social Sciences; Pedagogy and Psychology; Law and Administration; Theology; and Radio and Television, which faculty has been named in honor of one of the most eminent of Polish film directors, Krzysztof Kieślowski. Owing to the flexibility of the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), within the frames of which the University works, inter-faculty and general studies degrees are also available.

The University has almost 40,000 intramural and extramural students at the BA, MA, postgraduate and Ph.D. level students following 46 undergraduate and postgraduate programs subdivided into over 130 specializations. All courses are recognized by the ECTS, which facilitates international student exchange.

Internationalization is a priority for the University of Silesia. Our efforts in this regard translate into a variety of EU financed initiatives directed at students and academics alike. These undertakings focus upon the development and upgrading of our research and educational infrastructure and, simultaneously, are oriented toward the advancement of learning that caters directly to the development of the region.

Currently, the University of Silesia is running 1,200 of its own projects, in addition to almost 600 research projects carried out in conjunction with various outside institutions, both domestic and foreign, including business organizations. A substantial part of our research prioritizes innovation and practical applications for the economy.


About us - in one sentence

 • One of the largest state-owned universities in Poland and Europe.
 • The mission it performs is based on values such as the truth and knowledge.
 • The University of Silesia is already present in five towns and cities: Katowice, Sosnowiec, Chorzów, Cieszyn and Rybnik.
 • The University educates approximately 35 thousand domestic and international students in 50 programmes which are available in the full-time, part-time or extramural study mode. It also offers inter-faculty programmes, as well as postgraduate and doctoral degree programmes.
 • The University creates new faculties, launches new programmes and specialisations, including such which are elsewhere unavailable, and strives to adjust its educational offer to the ever-changing needs of the labour market.
 • Many of the programmes have been certified by the Conference of Rectors of Polish Universities for excellent quality of education.
 • All programmes carry a European Credit Transfer System (ECTS) credit ranking.
 • The University keenly participates in international research and educational programs and is very active in the field of international cooperation.
 • The University conducts lifelong learning programs and distance learning programs.
 • The University has a Library which acts as the regional multidisciplinary scientific information centre and which offers an inexhaustible collection of electronic and printed publications.
 • The University provides its students with complex social facilities in the forms of dormitories, canteens and snack bars.
 • The University enables its students to pursue their academic passions through participation in some of the student research, art or sport clubs of which there are over two hundred.
 • The University supports disabled students through its Office for Students with Disabilities.
 • The University’s Career Centre helps students and graduates find their way around the job market.
 • Through the Association of Friends of the University of Silesia the University maintains contacts with its graduates.
 • The University remains open to dialogue with state and local government administration as well as with business and industry.
 • The University performs the creditable role of an initiator of cultural activities and patron of the arts.
University website: english.us.edu.pl

Map

« back - Universities