Presentation of the University
Lublin, Poland

University of Life Sciences in Lublin

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

University type: agricultural
University status: public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
Equine management and careStudies in English
HorticultureStudies in English
Medicine of PlantsStudies in English
BiologyStudies in Polish
Applied BiologyStudies in Polish
DieteticsStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
HandelStudies in Polish
Physical EducationStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
Jeździectwo i sporty wodneStudies in Polish
Tourism and RecreationStudies in Polish
HorticultureStudies in Russian

Bachelor's - engineer
Studies
full-time studies
part-time studies
Global Manager in AgribusinessStudies in English
AgribusinessStudies in Polish
AgricultureStudies in Polish
AgribusinessStudies in Polish
AgronomyStudies in Polish
Organic FarmingStudies in Polish
AgroturystykaStudies in Polish
Kształtowanie środowiskaStudies in Polish
Polityka rolnośrodowiskowaStudies in Polish
Animal BehaviourismStudies in Polish
BioengineeringStudies in Polish
BiotechnologyStudies in Polish
Chemical Engineering and ProcessingStudies in Polish
Civil EngineeringStudies in Polish
Commodity ScienceStudies in Polish
Manager produktu i sprzedażyStudies in Polish
Obrót towarowy i obsługa celnaStudies in Polish
Zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnychStudies in Polish
Ecological Power EngineeringStudies in Polish
Environmental EngineeringStudies in Polish
Environmental ProtectionStudies in Polish
Food Industry EngineeringStudies in Polish
Food Technology and Human NutritionStudies in Polish
ForestryStudies in Polish
Forestry EconomicsStudies in Polish
Gospodarka łowieckaStudies in Polish
Ochrona zasobów leśnych i środowiskaStudies in Polish
Gastronomy and CookeryStudies in Polish
Geodesy and CartographyStudies in Polish
Geodezja rolna i gospodarka nieruchomościamiStudies in Polish
Geodezyjno-kartograficzne bazy danychStudies in Polish
Herbs For Medicines and Therapies PlantStudies in Polish
Hippology and HorseridingStudies in Polish
HorticultureStudies in Polish
Landscape ArchitectureStudies in Polish
Management and Production EngineeringStudies in Polish
Inżynieria zarządzania produkcją i usługamiStudies in Polish
Zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczegoStudies in Polish
Occupational Safety and HealthStudies in Polish
Plant Protection and Phytosanitary ControlStudies in Polish
Spatial EconomyStudies in Polish
ZootechnologyStudies in Polish
Hodowla i użytkowanie zwierzątStudies in Polish
Produkcja i marketing pasz przemysłowychStudies in Polish
Towaroznawstwo i przetwórstwo surowców zwierzęcychStudies in Polish
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywnościStudies in Polish
Chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowaneStudies in Polish
Inżynieria rolnicza i leśnaStudies in Polish
Food EngineeringStudies in Polish
Odnawialne źródła energii i ekoenergetykaStudies in Polish
Technika motoryzacyjna i energetykaStudies in Polish
Transport i logistykaStudies in Polish
Inżynieria transportu i spedycjaStudies in Polish
Transport specjalistycznyStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
AgribusinessStudies in Polish
AgricultureStudies in Polish
AgronomyStudies in Polish
AgroturystykaStudies in Polish
Kształtowanie środowiskaStudies in Polish
Animal BehaviourismStudies in Polish
BioengineeringStudies in Polish
BiologyStudies in Polish
Applied BiologyStudies in Polish
Forensic BiologyStudies in Polish
BiotechnologyStudies in Polish
Commodity ScienceStudies in Polish
Logistyka i i marketing produktówStudies in Polish
Obrót towarowy i obsługa celnaStudies in Polish
Zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnychStudies in Polish
DieteticsStudies in Polish
Environmental EngineeringStudies in Polish
Economy of Water EffluentsStudies in Polish
Waste ManagementStudies in Polish
Alternatywne źródła energiiStudies in Polish
Environmental ProtectionStudies in Polish
Food Industry EngineeringStudies in Polish
Food Technology and Human NutritionStudies in Polish
Herbs For Medicines and Therapies PlantStudies in Polish
Hippology and HorseridingStudies in Polish
HorticultureStudies in Polish
Doradztwo w ogrodnictwieStudies in Polish
Rośliny ozdobne i tereny zieleniStudies in Polish
Sadownictwo i szkółkarstwoStudies in Polish
Warzywnictwo i rośliny przyprawoweStudies in Polish
Landscape ArchitectureStudies in Polish
Architektura krajobrazu terenów zurbanizowanychStudies in Polish
Projektowanie i konserwacja krajobrazu rodzimegoStudies in Polish
Management and Production EngineeringStudies in Polish
Inżynieria zarządzania produkcją i usługamiStudies in Polish
Zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczegoStudies in Polish
Occupational Safety and HealthStudies in Polish
Plant Protection and Phytosanitary ControlStudies in Polish
Spatial EconomyStudies in Polish
Tourism and RecreationStudies in Polish
ZootechnologyStudies in Polish
Bioinżynieria i marketing paszStudies in Polish
Hodowla i użytkowanie zwierzątStudies in Polish
Towaroznawstwo i przetwórstwo surowców zwierzęcychStudies in Polish
Zarządzanie produkcją w chowie zwierzątStudies in Polish
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywnościStudies in Polish
Chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowaneStudies in Polish
Doradztwo w obszarach wiejskichStudies in Polish
HortiterapiaStudies in Polish
Inżynieria rolnicza i leśnaStudies in Polish
Odnawialne źródła energii i ekoenergetykaStudies in Polish
Technika motoryzacyjna i energetykaStudies in Polish
Transport i logistykaStudies in Polish
Inżynieria transportu i spedycjaStudies in Polish
Transport specjalistycznyStudies in Polish
Zarządzanie jakością w produkcji roślinnejStudies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
Veterinary MedicineStudies in English
VeterinaryStudies in Polish

Doctoral studiesmore »
Agricultural Engineering Studies in Polish
Agronomy Studies in Polish
Food Technology and Nutrition Studies in Polish
Horticulture Studies in Polish
Protection and Formation of Environment Studies in Polish
Veterinary Science Studies in Polish
Zootechnology Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Human Nutrition and Dietetics Studies in Polish
Organic Farming Studies in Polish
Analityka Laboratoryjna w Ochronie Środowiska Studies in Polish
Analityka, Bezpieczeństwo i Certyfikacja Żywności Studies in Polish
Architektura Krajobrazu w Rewitalizacji Obszarów Miejskich Studies in Polish
Architektura Wnętrz Ogrodowych i Krajobrazowych Studies in Polish
Diagnostyka Molekularna Studies in Polish
Genetyka Sądowa Studies in Polish
Hortiterapia Studies in Polish
Integrowana Produkcja Roślin Studies in Polish
Marketing i Zarządzanie w Agrobiznesie Studies in Polish
Nowoczesne Technologie w Architekturze Krajobrazu Studies in Polish
Planowanie i Gospodarka Przestrzenna Studies in Polish
Rachunkowość i Podatki w Rolnictwie Studies in Polish
Radiologia Weterynaryjna Studies in Polish
Studia Rolnicze dla Absolwentów Kierunków Nierolniczych Studies in Polish
Studia Specjalizacyjne z Zakresu Chorób Psów i Kotów Studies in Polish
Szkody w gospodarstwach rolnych i ich szacowanie Studies in Polish
Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności Studies in Polish
Zarządzanie Potencjałem Turystycznym Studies in Polish
Zarządzanie Systemami Środowiska Studies in Polish

Other short coursesmore »
Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP Studies in Polish
Kurs języka angielskiego i niemieckiego specjalistycznego Studies in Polish
Kurs Pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu Studies in Polish
Kurs Podstawowy Sędziego w Dyscyplinie Sportowe Rajdy Konne Studies in Polish
Kursy językowe: angielski, niemiecki, rosyjski Studies in Polish
Lonżowanie Koni I i II stopnia Studies in Polish
Masaż sportowy i relaksacyjny koni Studies in Polish
Szkolenie konia metodą Silversand Horsemanship Studies in Polish
Szkolenie Łączone dla Osób Wykonujących Czynności Związane z Wykorzystaniem Zwierząt do Celów Naukowych lub Edukacyjnych Studies in Polish
Szkolenie w Zakresie Stosowania Środków Ochrony Roślin Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Faculty of Agrobioengineering
Faculty of Biology, Animal Sciences and Bioeconomy
Faculty of Food Science and Biotechnology
Faculty of Horticulture and Landscape Architecture
Faculty of Production Engineering
Faculty of Veterinary Medicine

The University of Life Sciences in Lublin is a multi-profile higher education institution, which integrates a wide range of agricultural, biological, veterinary, technical and socioeconomic sciences.

Its educational offer is attractive for the local secondary school leavers as new directions of studies are created to meet requirements of the current job market in Poland, the contents and forms of education comply with current educational standards. Well experienced academic staff and up-to-date didactic and research base guarantee high level of education approved by certificates.

The 70-year-old activity of the University has shown its high rank in the structure of the Polish higher education system.

Professor Marian Wesołowski, D. Sc.


University of Life Sciences in Lublin
logo.jpgUniversity website: www.up.lublin.pl/english

Map

« back - Universities
Privacy Policy