Presentation of the University
Wrocław, Poland

University of Lower Silesia

Dolnośląska Szkoła Wyższa

University type: other universities
University status: non-public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
Evropská bezpečnost v krizových situacíchStudies in Czech
Pedagogika pro MŠ a učitelství pro 1stupeň ZŠStudies in Czech
3D animation & Visual EffectsStudies in English
Cultural animation and museum studiesStudies in English
Security StudiesStudies in English
AdministrationStudies in Polish
Public AdministrationStudies in Polish
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznegoStudies in Polish
Design now!Studies in Polish
Design now! - Film, media, nowe technologieStudies in Polish
Design now! - PerformatykaStudies in Polish
Design now! - ProjektowanieStudies in Polish
International RelationsStudies in Polish
International SecurityStudies in Polish
Turystyka międzynarodowaStudies in Polish
Journalism and Social CommunicationStudies in Polish
Dziennikarstwo mody i styluStudies in Polish
Dziennikarstwo motoryzacyjneStudies in Polish
Dziennikarstwo muzyczneStudies in Polish
Dziennikarstwo sportoweStudies in Polish
Fotografia i nowe technologieStudies in Polish
Social Media i ePRStudies in Polish
National SafetyStudies in Polish
Public SafetyStudies in Polish
Bezpieczeństwo państwaStudies in Polish
Cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne w bezpieczeństwieStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z edukacją włączającąStudies in Polish
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiegoStudies in Polish
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad dzieckiemStudies in Polish
Pedagogika rodzinnaStudies in Polish
PsychologyStudies in Polish
Psychology in BusinessStudies in Polish
Psychologia sądowaStudies in Polish
Psychologia w zdrowiu i chorobieStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
Doradca i asystent socjalny – rozszerzenie dotychczasowej specjalności Doradca socjalnyStudies in Polish
Special EducationStudies in Polish
Education of Young OffendersStudies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudies in Polish
Terapia zajęciowa z psychomotorykąStudies in Polish
Media design i marketing wizerunkowyStudies in Polish
Big data i prognozowanie trendówStudies in Polish
Marketing internetowy i media mobilneStudies in Polish
Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalneStudies in Polish
Animacja 3d i efekty specjalne dla filmu i gierStudies in Polish
Game designStudies in Polish

Bachelor's - engineer
Studies
full-time studies
part-time studies
Computer ScienceStudies in Polish
Programowanie gier komputerowychStudies in Polish
Projektowanie systemów informatycznych i analiza danychStudies in Polish
Zarządzanie projektami informatycznymiStudies in Polish
Environmental ProtectionStudies in Polish
Zarządzanie ochroną środowiska i gospodarką odpadamiStudies in Polish
Zarządzanie ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energiiStudies in Polish
Geodesy and CartographyStudies in Polish
GeoinformaticsStudies in Polish
Geodezja gospodarczaStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
Pedagogika pro MŠ a učitelství pro 1stupeň ZŠStudies in Czech
Řízení bezpečnosti v Evropské UniiStudies in Czech
Big data, digital marketing and trendwatchingStudies in English
Cultural animation and museum studiesStudies in English
Culture and educationStudies in English
Journalism and Social CommunicationStudies in Polish
Animacja 3D i efekty specjalne w mediachStudies in Polish
Dziennikarstwo i biznes muzycznyStudies in Polish
Dziennikarz i menedżer w sporcieStudies in Polish
Fotografia w multimediachStudies in Polish
Kultura i mediaStudies in Polish
Media i marketing w branży motoryzacyjnejStudies in Polish
Promocja rynku health & fashionStudies in Polish
Zarządzanie wizerunkiem i e-PRStudies in Polish
National SafetyStudies in Polish
Kierowanie działaniami ratowniczymiStudies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem informacjiStudies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnegoStudies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznejStudies in Polish
Zarządzanie systemami bezpieczeństwaStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Early School Education and Pre-School EducationStudies in Polish
Social PedagogyStudies in Polish
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznymStudies in Polish
Manager działań artystycznych i arteterapiaStudies in Polish
Pedagogika zdrowia z psychodietetykąStudies in Polish
Pomoc psychologiczno-pedagogicznaStudies in Polish
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczneStudies in Polish
Terapia specyficznych trudności w uczeniu sięStudies in Polish
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotorykąStudies in Polish
PsychologyStudies in Polish
Clinical PsychologyStudies in Polish
Health PsychologyStudies in Polish
Psychologia społeczno-wychowawczaStudies in Polish
Psychologia zarządzania w organizacjiStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
Organizator pomocy społecznejStudies in Polish
Praca socjalna z rodzinąStudies in Polish
Praca socjalna z senioramiStudies in Polish
Special EducationStudies in Polish
Education of Young OffendersStudies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudies in Polish
Terapia zajęciowa z psychomotorykąStudies in Polish

Doctoral studiesmore »
Nauki Pedagogiczne Studies in Czech
Nauki Pedagogiczne Studies in English
Pedagogical Science Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Coaching Studies in Polish
Logopaedic Studies in Polish
Administracja publiczna w polsce i w unii europejskiej Studies in Polish
Animacja 3d w mediach Studies in Polish
Doradztwo zawodowe (zmiana nazwy) Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studies in Polish
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Studies in Polish
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z przygotowaniem pedagogicznym Studies in Polish
Efekty specjalne i cyfrowa postprodukcja Studies in Polish
Holilider – Integralny Lider Organizacji Przyszłości Studies in Polish
Inspektor Ochrony Danych Osobowych [IODO] Studies in Polish
Instalacje i urządzenia energetyki odnawialnej Studies in Polish
Integracja sensoryczna i psychomotoryka Studies in Polish
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Studies in Polish
Języki i kultura Głuchych Studies in Polish
Menedżer odnawialnych źródeł energii Studies in Polish
Organizacja i zarządzanie oświatą Studies in Polish
Pedagogika Lecznicza (Terapeutyczna) Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne Studies in Polish
Psychoterapia neuro-lingwistyczna *4–letnia szkoła psychoterapeutyczna Studies in Polish
Socjoterapia Studies in Polish
Systemy informacji geograficznej (GiS) Studies in Polish
Sztuki nowoczesne – interdyscyplinarne studia podyplomowe Studies in Polish
Zarządzanie Kryzysowe w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Studies in Polish
Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej i służbach mundurowych Studies in Polish

Other short coursesmore »
Intensywny kurs języka angielskiego / English Language Practicum Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Faculty of Educational Sciences
Faculty of Social Sciences and Journalism
Faculty of Technical Sciences

Other educational centers
Dolnośląska Szkoła Wyższa - Wydział Zamiejscowy w KłodzkuKłodzko


University

Founded in 1997, University of Lower Silesia (ULS),located in Wroclaw, Poland, has established a distinct identity as a private institution of higher learning that promotes novel approaches to learning and forges research links on the national and international level.

In addition to high-quality students, the school has attracted accomplished academic researchers and professors of education and the social sciences who have helped build the first-rate academic reputation of the school.

In the fifteen years of the school's existence, the student body has grown from 368 to almost 8,000 students who are served by a full-time academic staff of over 200 scholars.

ULS currently offers degree programs in education, special-needs education, international relations, journalism, national security, philosophy, cultural studies and cultural anthropology or technical science.


University website: www.uls.edu.pl/

Map

« back - Universities
Privacy Policy