studies-in-poland.pl
University of Silesia in Katowice - Back to details
University of Silesia in Katowice
Bankowa 12 str.
40-007 Katowice
phone: 32 359 20 71, 32 359 22 73